rozvoj
inspirace
objevování

TVŮRČÍ DÍLNA "VÁŠ ANIMOVANÝ FILM"Zakázkový kurz s originálním programem. Zábava i rozvoj týmové spolupráce v malé i ve velké skupině.
Příprava a realizace animovaného filmu je originální aktivitou pro různé typy skupin. Tento program je vhodnou zábavní i vzdělávací aktivitou pro malé skupinky (do 15 lidí) i pro překvapivě velké týmy (až 120 lidí).
Během předem určeného času (od 8 hodin do 2,5 dne) účastníci programu projdou všemi stádii přípravy animovaného filmu: od námětu, přípravě scénáře, vytvoření scény, samotné natáčení, skladbu a střih. Samozřejmě je nutno velice efektivně komunikovat, celý proces řídit a spolupracovat v menších skupinkách.
Vrcholem programu je projekce vytvořeného díla. V návaznosti na cíl kurzu následuje zpětná vazba.

Program klade vysoké nároky na účastníky zejména v těchto oblastech:

  • efektivní komunikace
  • práce s omezenými zdroji - čas, materiál
  • týmová spolupráce
  • řízení projektu
  • využití lidského potenciálu
  • koordinace jednotlivců i skupin