rozvoj
inspirace
objevování

TVŮRČÍ DÍLNA "V ZAJETÍ BAREV"Tvořivý program s převažující technikou malování - od papíru přes sklo po hedvábí.
Výtvarné techniky zařazujeme do programu kurzů spíše v širším kontextu než jako samostatný blok. Například jako večerní program na vícedenním kurzu.
Držíme se osvědčených pravidel nehodnotit a nikoho do práce nenutit. Obrázky nedokončujeme, neboť většina jich není nikdy hotových, končíme prostě tehdy, kdy nám to připadá vhodné.

Na kurzech se můžete potkat s těmito technikami:

  • malování temperami aj. barvami
  • kreslení pastely, uhly atd.
  • koláže
  • tvorba mandal
  • práce se sklem
  • práce s látkou, hedvábím
  • tvorba z keramické (aj.) hlíny, s výpalem i bez
  • sochání z kamene (pískovce, mastku)
  • sochání z písku či sněhu
  • mozaiky