rozvoj
inspirace
objevování

TVŮRČÍ DÍLNA "SOCHAŘSKÝ ATELIÉR"Práce a tvorba s pevnou hmotou - hlína, led a sníh, písek, kámen či dřevo - láká lidstvo odnepaměti. Poskytuje nejen dobrý pocit z tvorby, kdy se vám beztvarý kus pod rukama proměňuje ve výsledné dílo, aktivní relaxaci, ale také odkrývá netušené možnosti a talenty mezi námi.
Před sebou máte neopracovaný materiál, který často tak trochu zastrašuje jako bílý nepopsaný papír, ale také představuje výzvu. Co vše skrývá, co vše lze z něj vysochat?
Pod vedením zkušeného lektora, profesionálního sochaře a učitele umění, se vám materiál poddá a postupně se z něj vyloupne výsledek - dílo. Lektor má za sebou desítky hodin práce s klienty, kteří nejsou primárně výtvarně činní (např. lidé z byznys prostředí).
Podoba kurzu úzce souvisí s časovými možnostmi, počtem účastníků a zadáním. Některá vytvořená díla lze uchovat například odlitím do sádry (např. pískové sochy). Vytvořený artefakt může posléze zdobit např. společenské prostory ve vaší firmě.

POUŽÍVANÝ MATERIÁL:

  • kámen - pískovcový blok - Lektor doporučí vhodnou metodiku. Často zařazujeme ještě vytvoření modelu z hlíny.
  • hlína - keramická hlína vhodná k vypálení, modelovací hlína nevhodná k vypálení. Materiál vhodný pro všechny věkové skupiny.
  • led a sníh - Materiál vyžadující větší časovou dotaci na práci, technicky náročnější, s výsledným nasvícením však překvapivě oslňující. Sníh používáme zdusaný do formy kvádrů.
  • dřevo - měkké dřevo. Pracujeme s menšími kousky (možno vytvořit například misku či lžíci) i s většími kusy vhodnými na skulptury, totemy apod.
  • písek - Používáme speciální sochařský písek a originální technologii pro vytvoření tzv. hardpack - tuhý kvádr, který skýtá mnohem více možností, než si dovedou představit bývalí návštěvníci klasického dětského pískoviště.