rozvoj
inspirace
objevování

TVŮRČÍ DÍLNA "SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ"Každý z nás má v sobě rytmus. Jen jej objevit a sladit s rytmem ostatních. Skupinové bubnování vám pomůže najít společnou řeč.
Metodika skupinového bubnování má svůj původ v minulých desetiletích v USA, ale navazuje na mnohem starší a rozšířenější techniky. Navazuje na prapůvodní potřebu všech lidí komunikovat prostřednictvím rytmu a hudby.
Tato technika je aktivitou využívající bubnů k relaxaci, redukci stresu, ale také k vytvoření pocitů sounáležitosti se skupinou, k motivaci a aktivizaci. Dokáže v krátkém čase vyvolat spoustu hlubokých pocitů. Mimo jiné ji využívá i muzikoterapie.
V některém pojetí nemusí být naše sezení s bubny pouhým bubnováním v kruhu, ba ani se nemusí hrát jen na bubny. Hudební nástroj lze vytvořit téměř ze všeho, a pod vedením dobrého instruktora si zabubnuje libovolný počet lidí, ať už sedí v kruhu, na zemi či u stolečků, v divadle či v kavárně.
Uspořádání i náplň programu lze zvolit dle potřeb jednotlivých akcí. Cílem společného bubnování může být naladění všech účastníků programu na společnou notu, témata společné komunikace, příklady vedení či jiné téma. Společným jmenovatelem je zkušený facilitátor, který celou akci vede.
Počet účastníků: od šesti do stovky
Časová dotace: od půl hodiny po několik hodin (proloženo doplňkovým programem)