rozvoj
inspirace
objevování

TVŮRČÍ DÍLNA "AKTIVNÍ IMAGINACE"Je královskou cestou k oživení naší intuice, přímým napojením na naší vnitřní fantazijní řeku, z které pocházejí všechny velké objevy a nápady.

JAK VZNIKLA METODA AKTIVNÍ IMAGINACE?

Metodu vyvinul Carl Gustav Jung původně k léčebným účelům a užíval jI ve své psychoanalytické praxi. Za vysoce úspěšnou ji považoval zejména při práci s tvůrčími lidmi - hudebníky, malíři a umělci všech možných oborů, kteří mají k imaginacím přirozený talent. Metodu aplikoval rovněž sám na sobě.
Tuto imaginaci považoval za způsob, jak vést dialog mezi vědomou a nevědomou složkou osobnosti. Podle Junga v imaginacích člověk znovu navazuje kontakt se svojí přirozenou intuicí a s vnitřními silami ukrytými hluboko v našich emocích a snech.
Později se aktivní imaginace jako metoda začala široce využívat i při práci se zdravými lidmi (nejen umělci), kteří se z různých důvodů chtějí nechat inspirovat představivostí ve svém životě. Aktivní imaginace rozvíjí kreativitu a podporuje růst osobnosti.

CO JE TO AKTIVNÍ IMAGINACE?

Aktivní imaginace je zážitková a sebezkušenostní výuková metoda, která vede k poznání, že je možné naladit se na ne-rozumový (iracionální) způsob vnímaní a myšlení. Aktivní imaginace je forma bdělého snění. Je to cesta do snového světa při plném vědomí a za pomoci průvodce (facilitátora).
Imaginující člověk na sebe v bezpečném prostředí v relaxovaném stavu nechává přicházet obrazy, které vypráví svému průvodci. Průvodce mu klade otázky, které mají za cíl prohloubit a zintenzivnit fantazijní proces. Průvodce pomáhá udržet koncentraci a odstranit překážky. Pokud snící chce, může se spolu s průvodcem zamýšlet nad interpretací snového materiálu a nad jeho překladem do běžného racionálního jazyka, ale není to povinné.
Imaginace je svobodný prostor, kde se dostáváme do kontaktu se svým vnitřním světem. Naše emoce k nám hovoří k nám skrze obrazy a symboly. Je to jako rozhovor s oním tajemným homunkulem, který někde uvnitř naší mysli spřádá sítě našich snů, když spíme.

CO NENÍ AKTIVNÍ IMAGINACE?

Není to hypnóza. V hypnóze je hypnotizovaný je řízen a ovládán hypnotizérem, ale v aktivní imaginaci vše probíhá za plného vědomí a rozhodování snícího. Není to relaxační metoda, holotropní dýchání ani jógová technika. Aktivní imaginace není nebezpečná, pokud se dodržují pravidla a pracuje se s lidmi duševně zdravými.

JAKÉ JE VYUŽITÍ AKTIVNÍ IMAGINACE?

Užívá se všude tam, kde chceme podporovat vizuální a emocionální stránky našeho vnímání a myšlení (v psychoterapii, v psychosomatické medicíně, ve školství, při osobnostním rozvoji atd.)
Rozumovému (racionálnímu) přístupu ke světu je věnováno v našem kulturním prostředí a v našich vzdělávacích institucích prostoru více, než je přínosné.
Náš program jej může vyvažovat.