rozvoj
inspirace
objevování

O KREATIVNÍCH PROGRAMECHKREATIVITA

Na našem kurzu se s velkou mírou setkáte s programem z oblasti arteterapie či umění. Ve většině případů je nám tvorba sama cílem.

ZÁŽITKOVÉ UČENÍ

Učení probíhá nenápadně na základě vlastního prožitku. Podle výzkumů Davida Kolba plných 80% našeho poznání pramení z vlastních zážitků, které si následným racionálním zpracováním přetavíme do podoby obecného poznatku, jímž se dále řídíme. Poznatky vyvozené ze zážitků jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné.

ATMOSFÉRA

K uvolněné a tvůrčí atmosféře kurzů nám pomáhají právě metody zážitkového vzdělávání. Důležitá je především vzájemná otevřenost a autenticita.

ZKUŠENOST A VHLED

Výhodou našeho způsobu práce je, že se zabýváme také tématy, které ve skupině během kurzu vyvstanou. Klade to samozřejmě velké nároky na lektora. Naši lektoři ale dokáží danou situaci analyzovat a spolu s účastníky problém pojmenovat a navrhnout řešení.

MOTIVACE

Platí, že každý program je jiný a záleží na tom, kolik své energie a otevřenosti jsou účastníci ochotni do kurzu vložit, tolik si také odnesou. Jednou z rolí lektora je proto také motivace účastníků a snaha povzbudit je, aby nabídli maximum ze sebe. Proto se na kurzech vytváříme maximálně bezpečné prostředí, aby otevřenost účastníků nebyla ničím bržděna. Snažíme se o zapojení všech účastníků, ale respektujeme i odmítnutí.

RŮZNÉ FORMY VYJÁDŘENÍ

Nabídku programů máme pestře poskládanou tak, aby byly zastoupeny činnosti verbální i neverbální, situace vyžadující fyzickou zdatnost či nějakou z mentálních schopností. To dovoluje každému účastníku najít si „tu svoji parketu“. Program samozřejmě odpovídá poptávce, od "jemné" práce s keramickou hlínou pro něžné ručky až po sochání z kamene či práce se dřevem a motorovou pilou.