rozvoj
inspirace
objevování

NABÍDKA PROGRAMŮ TVŮRČÍCH DÍLENŽIVLY V NÁS


Vydejte se k pramenům své energie. Jak a z čeho ji čerpat? Dílna využívá techniku keramické mozaiky.

PŘED KAMEROU ZA KAMEROU


Seznámení se světem filmu na vlastní kůži. Během natáčení krátkého filmu si vyzkoušíte všechny role před i za kamerou.

ELIXÍR


Studijní dílna umění a psychologie. Série kurzů sebepoznání s využitím výtvarných technik.
Konání: 23.2.2011 - 15.6.2011, Kreativní dílna "Domeček", Říčany

VÁŠ ANIMOVANÝ FILM


Zakázkový kurz s originálním programem. Zábava i rozvoj týmové spolupráce v malé i ve velké skupině.

AKTIVNÍ IMAGINACE


Je královskou cestou k oživení naší intuice, přímým napojením na naší vnitřní fantazijní řeku, z které pocházejí všechny velké objevy a nápady.

SOCHAŘSKÝ ATELIÉR


Práce a tvorba s pevnou hmotou - hlína, led a sníh, písek, kámen, dřevo.

V ZAJETÍ BAREV


Tvořivý program s převažující technikou malování - od papíru přes sklo po hedvábí.

SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ


Každý z nás má v sobě rytmus. Jen jej objevit a sladit s rytmem ostatních. Skupinové bubnování vám pomůže najít společnou řeč.

MYŠLENKOVÉ MAPY


Naučte se zachytit a strukturovat své myšlenky názorně, přehledně a kreativně.

KALIGRAFIE


Kaligrafie je umění krasopisu. Je tak trochu výtvarným uměním, tak trochu cvičením soustředění, přesnosti, jemnosti pohybu a citu pro detail.