rozvoj
inspirace
objevování
PŘINÁŠÍME ROZVOJ, INSPIRACI A OBJEVOVÁNÍ DO OBORU FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. KREATIVNÍ PŘÍSTUP.
SBLIŽUJEME SVĚT FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S TÍM NEFIREMNÍM, DOPOSUD PŘÍLIŠ UMĚLECKÝM ČI SPIRITUÁLNÍM. INSPIRUJEME SE V OBOU OBLASTECH.

PROGRAMY A TRÉNINKY


Magion poskytuje poradenství, koučování, tréninky a další vzdělávací programy.

Jsme přesvědčeni, že v každé situaci má člověk v sobě skryté řešení. Známe odpovědi na své otázky, máme k dispozici všechny zdroje potřebné k vyřešení problémů. Často se však jeví obtížně zdroje odhalit, odpovědi zformulovat, definovat a zrealizovat řešení. Potřebujeme pomoc.
Ke klientům přistupujeme koučovacím, partnerským způsobem, spíše facilitujeme klientovy odpovědi než přinášíme svá řešení. Magion může být vaše cesta k hlubšímu porozumění sobě i ostatním.
Manažerské dovednosti, efektivní komunikace, synergická spolupráce v týmu, řešení konfliktů, kreativita, motivace, vedení a řízení, obchodní dovednosti... není to žádná magie.
Většinu z potřebných poznatků máte v sobě. Jsou to vaše vlastní zkušenosti, vaše zážitky. Poznání vzešlé z vašeho vlastního potenciálu má pro vás tu nejvyšší hodnotu. Magion vám pomůže váš potenciál odhalit a aplikovat nově rozpoznané do každodenní praxe.
Doufáme, že tento přístup oceníte.

TYPY PROGRAMŮ


Naše programy je možné rozdělit do několika skupin.

zakázkové

Připravujeme kurz na míru konkrétní zakázce. V ideálním případě vstupujeme do procesu poptávání již ve chvíli, kdy se teprve formují cíle budoucího programu. Klienty těchto programů jsou zejména firmy.

otevřené

Jsou připraveny pro široké spektrum účastníků - různého vzdělání, věku či zaměření. Jedna z výhod těchto kurzů je především v možnosti sdílet znalosti a zkušenosti s lidmi z různých sfér - obchodní, školní, neziskové aj. Klienty jsou jednotlivci, kteří se přihlásí na konkrétní téma a termín.

Z hlediska časového připravujeme dva typy programů: krátkodobé (v řádu několika hodin) i vícedenní. Během těch zajišťujeme prostřednictvím svých partnerů nejen program, ale také stravu a ubytování.

Programy mají tři kroky:

  • 1. krok - příprava a definice cílů - metody: dotazníky, pohovor, testy, popř. workshop
  • 2. krok - kurz či trénink
  • 3. krok - implementace, aplikace do denní praxe - metody: koučování, dotazníky, pohovor