rozvoj
inspirace
objevování

OSOBNÍ RŮST


Větší radost, sebejistota, otevřenost, kreativita, uvědomění si sebe sama, setkání se zajímavými lidmi... programy osobního rozvoje jsou časem pro vás.

 • DÍKY REJŽO
 • Víkend ve vaší režii. Kurz seberozvoje.
  Bude na vás, jakým způsobem pojmete film, který natočíte. Dostanete k dipozici vše potřebné od techniky po herecké obsazení. Čas určený k tomu, abyste zhmotnili své představy, bude sloužit i jako čas pro vás. Možná na konci zjistíte, že jste schopni režírovat mnohem víc než krátký film.
  Kurz nabídne možnost natočit krátký film se skutečnými filmovými prostředky (filmová technika, postupy atd.). Bude nás ale zajímat nejen film - dílo samotné, ale budeme reflektovat také proces, kterým vznikal, od prvotních nápadů přes scénář po natáčení až výsledný střih.
  Budete mít mimořádnou šanci vidět práci sebe jako režiséra z pohledu ostatních účastníků, kteří budou dávat zpětnou vazbu.
  Režisérská práce při natáčení takovéhoto typu filmu má paralely v reálném životě, kdy také neustále volíte, rozhodujete se, řešíte problémy a zápasíte s časem, rozpočtem a hledáte optimální způsob komunikace. Každý má svůj režisérský styl, který jej charakterizuje.

  Program je určen pro:

  • každého, kdo má zájem pracovat na sobě a dále se rozvíjet • SCÉNÁŘ VAŠEHO ŽIVOTA
 • Program představuje zastavení se v různých oblastech života. Nabízí zamyšlení nad rovnováhou práce-život. Podkladem nám bude vytvoření scénáře vašeho života.
  Kurz je určen všem, kteří si váží své produktivity a těší se ze své seberealizace. Všem, kdo se snaží vybalancovat soukromý i pracovní život ke spokojenosti své i svého nejbližšího okolí.
  Tento program je využitelný i jako úvodní rámec pro další aktivity na delším kurzu. Lze jej pojmout čistě osobně nebo jako zastavení se v pracovním "životě". Otevírá možnost vidět svůj život z pracovního hlediska, kdy se na práci hledí očima úspěšnosti/neúspěšnosti projektů, ekonomiky i osobní realizace v rámci jedné firmy.

  Program je určen pro:

  • každého, kdo má zájem pracovat na sobě a dále se rozvíjet