rozvoj
inspirace
objevování

OSOBNÍ ROZVOJNa vlastní rozvoj se dá nahlížet z mnoha stran. Každopádně vždy to bude čas věnovaný pouze vám. Neplatí ale, že vaše okolí z toho nebude mít žádný užitek - naopak. Vždy je nejlepší začít u sebe, klást si otázky a také si na ně odpovídat.

Spektrum našich programů je rozmanité. Například při osobním rozvoji lidí v pracovním prostředí jdeme více do hloubky, než by na programu s firemním vzděláváním bylo možné. Zabýváme se mnohem víc osobností účastníků, řešíme s nimi jejich (třeba nevyslovené) otázky a také věci, na které jindy není čas.

Tak se naši klienti mohou ptát sami sebe: Jsem na správném místě? Kam bych se v organizaci nejlépe hodil? Proč se cítím vinen a zodpovědný i za to, co se mnou nemá nic společného? Kam mě současné změny mohou zavát? A kam jim ještě dovolím mě zavát? Kde jsou mé soukromé hranice? Jak kočírovat pracovní a soukromý život? Mohu svůj pracovní sen proměnit v realitu?