rozvoj
inspirace
objevování

KREATIVITA A ROZVOJPablo Picasso: "Všechno, co si dokážete představit, je skutečné.".
Steve Jobs: "Think different, and then again.".

 • KREATIVITA A INOVACE


  Kurz je tréninkem kreativity (tvořivosti). Tu chápeme široce – jako schopnost vytvářet nové a originální hodnoty, ale také přinášet tvůrčí a inovativní řešení problémů. Ve tvořivém procesu odporujeme dvě hodnoty: novost(originalitu) a zároveň užitečnost (hodnotnost – jak společenskou, tak případně tržní) daného výsledku. Kreativita a inovativní přístup v našem pojetí tedy není jen pro vynálezce a umělce.
  Chcete se naučit generovat nápady? Umíte se svými nápady následně pracovat? Znáte zdroje své kreativity? Jak vymýšlet stále nové, když nemám kde brát?
  Kurz je určen malé skupině účastníků (5-15 osob). V rámci programu se seznámí s moderními technikami rozvoje tvořivosti a kreativními metodami řešení problémů. Nebudou chybět sebezkušenostní arteterapeutické prvky.
  Kreativní aktivity otevírají mnohdy související obecnější a osobnější témata, nabízíme návazné hodiny, kdy na celý proces nahlédneme koučovacím způsobem.

  Témata tohoto kurzu jsou:

  • jak kreativitu rozpoznat
  • jak rozvíjet kreativitu jednotlivce i týmu
  • jak využít stres jako motor
  • jak kreativitu rozvíjet a podporovat v rámci firmy
  • jak směřovat kreativitu tak, aby vedla k inovacím uplatnitelným na trhu
  • jak včlenit kreativitu do firemní kultury
  • jak pocity a zkušenosti z kreativních programů začlenit do dalších oblastí práce a života

  Program je určen pro:

  • manažery a vedoucí projektů
  • chronickým hledačům, objevitelům a inovátorům
  • těm, kteří mají aktuálně pocit, že nemají kde brát