rozvoj
inspirace
objevování

FIREMNÍ KOUČINK


Podstatou koučování je snaha dobrat se toho, co chci opravdu dosáhnout, a jak dále jednat co nejvíce v souladu s tím.
Neměli bychom tedy „tančit podle not vnějšího světa“, ale podle toho, co nám říká naše vnitřní intuice a přesvědčení, které máme každý svoje vlastní.
Když vztáhneme koučování na firemní kontext a práci, budeme se ptát po motivaci. Budeme hledat odpovědi na otázky: Jak je možné podávat velmi dobrý výkon? Jak najít takovou práci, která nás opravdu naplňuje a těší? Co je smyslem mé práce? Jde o peníze? Jde o seberealizaci? Jde o lidi? Jde o zanechání své stopy?
Bez ohledu na existující pravidla máme možnost transformovat dominantní (firemní) kulturu. Nemá smysl zabývat se tím, co nejde. Není příliš smysluplné vypracovávat přesná pravidla, nebo nutit zaměstnance co nejvíce se učit ... Když si ale osvojíme schopnost vnímat realitu, věnovat pozornost tomu, co se děje a vědomě jednat, mnohé problémy se významně zmenší. Vlastní změnu ale neřešíme sami. Paradoxně dokonce naopak – manažeři se musejí vzdát kontroly a namísto toho podporovat vytváření pozitivního prostředí kolem sebe.
Lidé mají velmi mnoho znalostí a schopností, které mohou a dokonce umějí použít – každý své vlastní. Je často překvapivé, že když odpadne zbytečná kontrola a zlepší se prostředí, dojde v týmu, ve skupině nebo v celé firmě velmi rychle k převapivým změnám.

VÝSLEDKEM FIREMNÍHO KOUČOVÁNÍ MŮŽE BÝT:


  • Větší otevřenost.
  • Nová energie, lidé sami pojmenovávají problémy, hledají řešení a tlačí věci dopředu.
  • Stačí pojmenovat problém a tým začne sám hledat optimální řešení a přebírá významné úkoly, které doposud musel řešit výhradně šéf.
  • Se zvýšením motivace se zvýší i pocit zodpovědnosti za svou práci a tím i kvalita odvedené práci (aniž bylo nutné vůbec kontrolovat).
  • Lidé, kteří doposud seděli na „teplém místě“ a doposud se jen pohodlně vezli, se najednou v nové situaci dostávají do izolace a sami odcházejí.
  • Zaměstanci se nebojí vlastních rozhodnutí, která bývají dobrá a kompetentní. Do značné míry odpadá centralizované rozhodování a několik stupňů schvalování.


ZÁKLADNÍ PRINCIP KOUČOVÁNÍ


Výsledek = Motivace x Čas
Ve chvíli velkého zaujetí = velké motivace se učíme nesmírně efektivně a rychle. Dokonce v průměru platí, že 80% všech našich schopností jsme si osvojili ve chvíli velkého zaujetí, velké motivace, časově ovšem toto penzum času představuje pouhých 20% času!
Všechen ostatní čas, kdy jsme měli nízkou motivaci (80%), jsme mohli věnovat čemukoliv jinému než učení. Motivace je tedy nesmírně důležitá.
S určitou nadsázkou platí, že nemáme problém s časem, máme spíše problém se svou motivací a nastavením svých cílů. Zejména o tomto je tedy koučování.