rozvoj
inspirace
objevování

ROZVOJ TÝMŮManažeři, specialisté, asistentky, obchodníci, šéfové, majitelé - ve firmě je tolik pozic, tolik schopných lidí, a někdy je tak těžké se spolu domluvit. Měli by mít společnou řeč, společný cíl, měli, ale málokdy si rozumí.
Skupina jinak schopných lidí se mění ve skutečný tým až poté, co mezi nimi zavládne bezpečné prostředí a pocit důvěry. To se nedá bez dobrého poznání jak sebe, tak kolegů. Je potřeba vnímat nastavení a očekávání jak své, tak svého okolí. Jen tak vybudujete dobrý tým, který funguje efektivněji než skupina jednotlivců - v sehraném týmu se kombinují kvalitní schopnosti jednotlivců a násobí se neopakovatelným týmovým duchem.
Na našem programu vám můžeme pomoci vytvořit ze skupiny lidí tým, který má unikání atmosféru, jeho členové jsou potěšeni, že mohou být členy, mají sami zájem na rozvoji a to se odráží i na výsledcích týmu. A kdo by si nepřál stoupající výsledky týmu?

Co vám přinesou tyto programy:

 • zlepšení komunikace a vzájemných vztahů
 • rozvíjení tvůrčích postupů
 • aktivní jednání
 • lepší vytváření neformálních vztahů
 • odpočinek, odreagování
 • intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací
 • rozpoznání silných a slabých stránek jednotlivců i týmu
 • zjištění vlastní pozice v týmu a případných možností, jak ji zlepšit
 • začlenění samotářských spolupracovníků do kolektivu
 • vytvoření týmové atmosféry ve firmě
 • sjednocení vnímání firmy a její strategie
 • motivace zaměstnanců a zlepšení pracovního prostředí
 • zvýšení produktivity týmu a efektivní spolupráce


 • PROGRAM: SYNERGIE V TÝMU

 • Trénink týmu, podpora efektivní spolupráce, motivace a synergie.
  Jen sehraný a motivovaný tým je schopný velmi efektivně pracovat na zcela novém a obtížném projektu, nebo zvládnout i náročné a neočekávané krizové situace. To důležité, čím se odlišuje od skupiny lidí, se jmenuje „synergie“.
  Proč některé týmy zažívají v práci radost, dobrodružství a vzrušení? Proč se těmto týmům tak daří? Jak důležitá je v každém týmu důvěra a pocit bezpečí? Jak toho dosáhnout a jak snadno lze také důvěry pozbýt? A jakou lze pozitivně využít individualitu v týmové práci?
  Tato témata náš program obsahuje. Alespoň v náznaku si vyzkoušíme, co skutečně může znamenat synergie v týmu a budeme řešit modelové situace při vedení týmu. Součástí tréninku může být také strategická hra a zkušenosti manažerských matadorů.

  Program je určen pro:

  • manažery malých i větších týmů, kteří již mají reálné zkušenosti s vedením lidí
  • celé již fungující týmy