rozvoj
inspirace
objevování

ROZVOJ PRODEJNÍCH A OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍBez dobrého obchodníka se dnes neobejde žádné odvětví, žádná firma ani žádný projekt.
Často ale platí, že mnoho lidí vnímá obchod jako cosi manipulativního anebo jako něco, co je nevhodné či nadbytečné. Opak je přitom pravdou, ekonomické principy nabídky a poptávky jsou obsaženy téměř všude.
Dobrý obchodník je pro firmu klíčovým zaměstnancem, kterého si každý manažer hýčká. Přitom opravdu dobrých obchodníků není nadbytek.
Proč jsou někteří obchodníci tak úspěšní? V čem spočívá jejich tajemství? Může se každý naučit, co je podstatou dobrého obchodu, a osvojit si obchodní dovednosti?
Obchod je vždy o lidech. Tedy o komunikaci, o vnímavosti, o empatii, o schopnosti předvídat... A my si dovolíme dodat, že ještě o opravdovosti – tedy o upřímnosti a poctivosti a to i v případě, když připustíme, že každý obchodník hraje do určité míry roli.
Nebudeme tvrdit, že každý může být úspěšným obchodníkem. Je to do určité míry podobné jako u filmu. Každý obchodník (nebo řekněme herec) hraje svou roli podle určitého scénáře. Přitom ale platí, že každý hraje jinak a co je použitelné pro jednoho obchodníka, nebude jinému už tak dobře fungovat, nebo dokonce nebude fungovat vůbec. Je ale důležité, že herec musí pochopit svojí roli a vžít se do ní, stejně tak obchodník musí věřit tomu, co prodává a musí věřit tomu, co svému zákazníkovi říká.
Pomůžeme vám najít svu silnou stránku a roli, která vám vyhovuje. Jak ji zahrát bude už na vás.

V našich programech najdete témata:

sebeprezentace, motivace, komunikační dovednosti, vyjednávání, argumentace, techniky prodeje, obchodní jednání, problematika obchodu, role obchodníka, osobnost obchodníka, problematika klientů, praxe

 • PROGRAM: OBCHODNÍK JAKO HEREC

 • Trénink obchodních dovedností s využitím zážitkové metodiky. Hrajete roli nebo nebo vás obchodování baví a naplňuje?
  Trénink probíhá interaktivním způsobem, kdy se všichni účastníci opakovaně dostanou k řešení nejrůznějších náročných situací při modelovém uzavírání obchodu. Po praktické zkušenosti následuje krátká teorie a osvětlení základních pravidel obchodního jednání.Nedílnou součástí je moderovaná zpětná vazba.
  Mezi témata patří: základy – pravidla obchodního jednání a vyjednávání, krizové situace, jak si udržet zákazníka, role obchodníka vs. vlastní přesvědčení, motivace; další - nácvik argumentace, zpětná vazba, konfliktní situace, nároční a problémoví zákazníci
  Součástí programu může být i videotrénink. Kurz maximálně respektuje potřeby jednotlivých účastníků tréninku vycházející z potřeb jejich firmy.

  Program je určen pro:

  • manažery
  • obchodníky a prodejce
  • Pro ty, jež se jimi mají stát v nejbližší budoucnosti