rozvoj
inspirace
objevování

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI


 • PROGRAM: LEADERSHIP - SVOBODA NEBO KONTROLA?

 • Zakázkový kurz vedení a řízení.
  Jak ponechat lidem dostatek svobody a autonomie, když potřebuji jako manažer mít kontrolu nad kvalitou práce? Jak motivovat a zaujmout lidi ve svém týmu? Umím naslouchat? Jaké jsou styly vedení a jaký je ten můj styl? Co vlastně znamená delegovat kompetence? Jak lze řešit různé konfliktní situace? Jaké jsou podstatné vlastnosti schopného leadera a jak na nich pracovat? Jaký je rozdíl mezi manažerem a leaderem?
  To jsou typy otázek, kterými se bude „prokousávat“ kurz leaderhipu. I tento kurz pracuje se zážitkem. Často využíváme strategické hry či paralelu se světem filmu. Diskuse bývají velmi žhavé. Následně navazuje nezbytná teorie a praktický nácvik náročných situací, které často otevírají sami účastníci.

  Program je určen pro:

  • manažery a vedoucí nejrůznějších pracovních skupin
  • ty, jež se jimi mají stát v nejbližší budoucnosti • PROGRAM: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • Člověk neustále řeší nějaké projekty. Přesto je mezi úspěšně a včas dokončenými a nedokončenými či zpackanými markantní rozdíl. Jak se vyvarovat neúspěchu?
  Projekty v našem pojetí jsou všechny činnosti, která mají jasně daný cíl, začátek a konec. Zdroje na realizaci bývají omezené a protože se vymyká běžné denní praxi, tak není předem jistý jeho výsledek. Ten může být hmotný i nehmotný: realizace zakázky (ušití výrobku), nová tištěná firemní prezetace, uspořádání konference či projekt rekonstrukce kuchyně – to vše jsou příklady projektů různého rozsahu.
  Projektové řízení je proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci projektů. Exisují přejaté odborně definované metodiky, ale také si můžeme pojmenovat každý svou vlastní osvědčenou metodu.
  Na kurzu projdeme řešením různých projektů, abychom byli schopni pojmenovat, jaké jsou ty naše intuitivní způsoby řízení - často totiž opakujeme stále stejnou chybu. Zanedbáváme jednu z důležitých oblastí řízení projektu (například špatně hospodaříme se zdroji - především s časem, neposuzujeme realisticky splnitelnost úkolů apod.).
  Jakmile si přijdeme na své silné a slabé stránky, všechny současné i vaše budoucí projekty pojedou o poznání hladčeji.

  Program je určen pro:

  • manažery a vedoucí pracovních skupin
  • projektové manažery