rozvoj
inspirace
objevování

REFERENCEV roce 2012 byla společnost Magion Praha s.r.o. garantem dlouhodobého vzdělávacího programu pro občanské sdružení Okamžik. Program kombinoval informativní bloky, zážitkovou pedagogiku a individuální koučování.


Referenční dopis ředitele ing. Miroslava Michálka najdete zde: