rozvoj
inspirace
objevování

Mgr. Vladimír Halada


Vizionář komunikace a výtvarný pedagog. Lektor.

•Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor výtvarná výchova a ruština. Dnešní každodenní profesí je práce Art direktora.
•Absolvoval psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii SUR a výcvik v arteterapii.
•Je dlouholetým instruktorem Prázdninové školy Lipnice. Na její půdě vytvořil v 90-tých letech spolu s týmem instruktorů Projekt GO!, který se ujal na většině středních škol (adaptační programy pro studenty prvních ročníků). Dále je spoluautorem Projektů Deja Vu (inspirační projekt pro lidi nad 45 let), Bottega (tvůrčí kurzy), DoNitra (zážitkové kurzy kombinované se skupinovou prací), Live a Triboluminiscence (výtvarný projekt ve spolupráci s NG), Quo Vadis? (kurzy pro muže)
•Má velký cit pro práci se skupinou a umí nabídnout zpětnou vazbu odvážným a přitom citlivým a imaginativním přístupem.
•Má značné lektorské zkušenosti, které získal na kurzech pro Outward Bound Česká Cesta (senior instruktor), Adventura Teambuilding, VOX, Inspira a Magion v rámci firemních a rozvojových programů.
•Je vizionář a dokáže dobře rozpoznat citlivé předivo vztahů a předjímat jejich možný vývoj.
•Jeho silnou stránkou je kreativita a grafické či výtvarné vyjádření.

Vybrané reference:


•PRE (komunikace a zpětná vazba), GEFCO (týmová spolupráce), T-systém (kreativita a týmový koučink) , OBI (leadership), Microsoft (otevřená zpětná vazba)