rozvoj
inspirace
objevování

Mgr. Jakub Jan Zlámaný


Psychoterapeut, supervizor, pedagog.

•Studium sociologie a masové komunikace na FSV UK. Doktorandské studium psychologie FF UK. Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě.
•Sebezkušenostní výcvik SUR ve skupinové psychoterapii daseinsanalytického zaměření. Řada dalšího vzdělání v psychoterapii, výcvik v aktivní imaginaci C.G. Junga, v supervizi, práci se závislými na drogách aj.
•Praxe v oboru psychoterapie: klinika ESET, ESET Help, Drop-in, Sananim, Pražská vysoká škola psychosociálních studií.
•Výzkum (např. hodnocení kvality vysokých škol v ČR), publikace, přednášky a vedení výcviků v oboru psychoterapie.
•Dlouholetý lektor-terapeut projektu DoNitraZemě.
•Má dvě děti, se kterými jezdí moc rád na hory.

Vybrané publikace:


Otevírání dveří do vnitřních světů, Gymnasion č.3,2005;
Zvyšování kvality VŠ skrze podporu osobnostního růstu studentů, Sborník Hodnocení kvality vysokých škol Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2005.;
JEGOROVOVÁ, K.; ZLÁMANÝ, J.J. Jak žít s partnerem a zůstat sám sebou, Psychologie dnes, Praha: Portál 2008/1