rozvoj
inspirace
objevování
FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKA

SEZNAM PREZENTUJÍCÍCH, KTEŘÍ VYSTOUPILI NA FESTIVALU LEKTORŮ MAGION DESÍTKARadvan Bahbouh zobrazit profil

RADVAN BAHBOUH

(Qed group)

Profil lektora: Psycholog, matematik a kouč. Přednáší na katedře psychologie FF UK psychologii osobnosti, psychometrii a metodologii psychologie. Je autorem metody sociomapování. Založil a vede společnost, která se zabývá rozvojem jednotlivců i týmů.Psycholog, matematik a kouč. Přednáší na katedře psychologie FF UK psychologii osobnosti, psychometrii a metodologii psychologie. Je autorem metody sociomapování. Založil a vede společnost, která se zabývá rozvojem jednotlivců i týmů.
(září 2010) Sociomapa aneb Jak se orientovat ve vztazích
Originální metoda sociomapování umožňuje analyzovat a vizualizovat vývoj vztahů v týmech a organizacích.

Adéla Barešová zobrazit profil

ADÉLA BAREŠOVÁ

(Pod křídly)

Profil lektora: Vystudovala psychologii na FFUK a řadu dalších vzdělávacích programů - koučování, arteterapii, biosyntézu. Věnuje se lektorské činnosti a to zejména tématům jako je koučování, řešení konfliktů, práce s emocemi, vyjednávání a asertivita, sebepoznání prostřednictvím osobnostních typologií. Navrhuje a realizuje projekty Assessment a Development Center. Pracuje s individuálními klienty (koučování, rozvojová zpětná vazba, interpretace psychodiagnostiky, interpretace a facilitace výsledků 360°). Účastní se vývoje nových produktů v oboru psychometrie (test osobnosti 4Elements).
(říjen 2013) Somatické koučování
Věnuje se koučování, konzultantské a lektorské činnosti pro firmy. Práci v business oblasti kombinuje s individuální terapií v privátní praxi, kde poskytuje klientům psychoterapii orientovanou na tělo – biosyntézu. Baví ji podporovat klienty v kreativním vyjádření svého potenciálu za pomoci hravých technik, které vnímají klienta celostně. Jednu z nich představuje i somatické koučování, jehož rozvíjení je její současnou oblastí profesního zájmu. Koučovací a vyjednávací techniky si s láskou denně piluje na svých synech, ve volném čase si ráda společně pomlčí s přáteli nebo děsí pavouky začátečnickou hrou na saxofon.

Dušan Bartůněk zobrazit profil

DUŠAN BARTŮNĚK

(Outdoored)

Profil lektora: Vystudoval UK FTVS. Doktorské studium na UK FTVS v oboru kinantropologie. Pracoval jako asistent na Katedře sportů v přírodě tamtéž. Zkušený lektor firemních vzdělávacích a zážitkových programů, garant a přednášející lektor mezinárodního magisterského programu Outdoor Environmental Education and Outdoor Life na Univerzitě Linköping ve Švédsku. Vedoucí mezinárodního týmu pro realizaci vzděláv. kurzů pro učitele v rámci projektu Comenius. Autor a spoluautor odborných publikací, ze kterých často čerpají instruktoři a vedoucí programů v přírodě. Účastník expedic do Skandinávie, Malé Asie, Ruska, Indonésie, Austrálie a Nového Zélandu.
(listopad 2011) Outdoorový koučink
Spojení týmového koučinku a expedice mimo pracovni prostředí. Expedice mají různou délku (půldenni až několika denní) a různý charakter (kolmo, koňmo, po vodě či po sněhu). Jako příklad může být osvědčená dvoudenní expedice manažerského týmu na mořských kajacích. Nabízí ideálni prostor a atmosféru pro otevřenost a jasné zacílení. Hlavním plusem je možnost individuálniho koučování v rámci cílu celého týmu v kombinaci s týmovým koučinkem, a to vše v průběhu objevování přírodních scenérií z vodní hladiny. Tyto expedice svým zaměřením a charakterem představují velice efektivní způsob firemního vzdělávání.

Monika Barton zobrazit profil

MONIKA BARTONProfil lektora: Vyučuje na katedře managementu MÚVS. Spolupracuje se Southern Institute of Technology (Invercargill, Nový Zéland) na distančním vzdělávání českých manažerů a podnikatelů. Má patnáctiletou praxi v managementu nadnárodních společností a v poradenství (leadership, vedení lidí, motivace, koučink). Absolvovala VŠCHT v Praze a získala MBA na Rochester Institute of Technology (NY, USA). V roce 2004 pomáhala založit českou chapter Mezinárodní federace koučů (ICF), kde je akreditovanou členkou a držitelkou druhého stupně certifikace PCC. Vydala knihu Kariérový koučink. Žije střídavě v Praze a na Jižním ostrově Nového Zélandu.
(září 2010) Kompetence pro Modré oceány
Nový pohled na nábor lidí. Intraprenership. Co ještě?

Jan Bílý zobrazit profil

JAN BÍLÝProfil lektora: Vzděláním kouč (IBW Lörrach) a systemický poradce (Köln). Po 26 letech pobytu v Německu pracuje od roku 2003 v ČR, těžištěm jeho práce je osobní rozvoj, holistický koučink a transformace. Jako metodu používá především systemické konstelace. Je autorem tří knih a mnoha odborných článků. Jeho působení ve firmách se často týká témat, která nejsou na první pohled tak patrná, ale která o to více ovlivňují firmu či pracovní kolektiv. Například skryté a nepojmenované vztahy mezi spolupracovníky, mužský a ženský princip ve vedení firmy, neuznání dřívějších zaměstnanců či nesprávně vykonané „rozchody“, ale i otázky síly, autority a vůdcovství. Další „horké“ téma je udržitelnost růstu, a přirozené cykly v životě firmy (expanze i kontrakce).
(listopad 2011) Téma: Konstelace jako metoda koučinku, Workshop: Cesta krále a královny - přerod bojovníka v lídra
Mnoho manažerů nemá kvůli permanentním bojům se stresem, s podřízenými, úřady nebo s jinými nepřáteli čas na "kralování" - na to, proč se vlastně pustili do podnikání. Ona vytoužené "dělat to, co chci" je v nedohlednu. K tomu se druží stresující poměry ve firmě a pocit, že něco esenciálního chybí. To, co chybí, je skutečně důležité - proměna bojovníka v krále. Systemický management a podnikové konstelace jsou vhodné nástroje pro nastávající "krále", díky kterým vás vaši "poddaní" doopravdy uznají. Na workshopu můžete učinit první kroky ke své korunovaci. POZNÁMKA: Na tento workshop je výjimečně možný počet účastníků až 40 osob.

Jan Benda zobrazit profil

JAN BENDA

(A.T.A.P.)

Profil lektora: Průzkumník lidského vědomí, zahradník, cestovatel a průvodce po krajinách duše. Vystudoval psychologii na FF UK. Věnuje se lektorování, koučování a psychoterapii. Je autorem řady kurzů zaměřených na rozvoj sebepoznání, talentu a schopností intuice a emoční inteligence. Ve firmách vesměs pomáhá klientům propojovat podnikání a leadership s vlastní seberealizací a nalézáním životního smyslu. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Tato zkušenost mu nyní umožňuje vytvářet vlastní přístup v rozvíjení měkkých dovedností - "Mindful Business(R)". Žije s manželkou, dcerou a dvěma kočkami v Českém středohoří.
(říjen 2012) Intuice v businessu
WORKSHOP Porozumět moudrosti pravé hemisféry a objevit v sobě intuici - tedy onu podivuhodnou schopnost "vidět za roh" - vyžaduje obvykle kus odvahy. Znamená to totiž opustit bezpečí čísel a logiky a vkročit do neznáma. Je přitom třeba se zastavit, "vystoupit na chvíli z rozjetého vlaku", přestat "hasit požáry", zklidnit se, získat odstup a na moment nepřemýšlet. Jen naslouchat svému nitru. To je těžké. Ne však nemožné. V biografiích slavných osobností a objevitelů nových cest nalezneme mnoho případů, kdy ten největší objev přišel jako náhlá inspirace, "vnuknutí" právě v takový okamžik. Máte-li dost odvahy k překročení racionální rutiny a chcete-li se seznámit s intuicí, přijďte na ukázkový workshop Intuice v businessu.
(duben 2016) Poutě se sdílením do exotických krajin
Za rozvojem a sebezkušeností do jihovýchodní Asie - Thajska a Barmy. Může být vaše příští firemní cesta s duchovním přesahem?

Barbora Bláhová zobrazit profil

BARBORA BLÁHOVÁ

(Mládež v akci)

Profil lektora: Nedávno ještě lékařka, teď již hlavně lektorka a školitelka aktivit neformálního vzdělávání. Ostravačka, hrdá na své město, zároveň ji ale moc baví Praha, pokud necestuje po světě. Baví ji práce mimo zaběhlé struktury. Věří, že školský sytém ve své současné podobě bohužel nepřipravuje mladé lidi na svět, který na ně čeká. Pracuje tedy v programu Mládež v akci, který nabízí mladým lidem možnost vzdělávat se jinak a vycestovat do zahraničí. Od roku 2007 externí školitelka České národní agentury Mládež, od roku 2009 v mezinárodním poolu školitelů SALTO. Její vášní jsou témata "Jak se lidé nejlépe učí a jak je v tom můžu podpořit", osobnostní rozvoj, NLP a Intergenerational work (zejména společné aktivity seniorů a teenagerů).
(říjen 2013) Heutagogika
Dnes se denně vytvoří 2,5 quintilionů bytů nových dat, a kdy si žáci na základní škole můžou ověřovat informace podávané učitelem online na svém iPhonu,je načase přesunout se ve vzdělávání od "Teacher-Directed Learning" k "SelfDirected Learning". Jsme na to připraveni? A co to pro nás jako lektory znamená? Umíme vůbec samostatně myslet, když dojde na vzdělávání, nebo čekáme, že nám někdo řekne co, kdy a jak se máme naučit? Hautagogika znamená koncept sebeurčujícího rozvoje, jež podporuje nezávislost v oblasti učení dospělých. Tato teorie předpokládá, že student nebo ten, o jehož rozvoj jde, se dokáže učit nejlépe tehdy, pokud je připraven. Jde o svobodné učení se na základě vlastní motivace a vlastní volby rozvojových metod.

Milan Bobek zobrazit profil

MILAN BOBEKProfil lektora: Je akreditovaným koučem - supervizorem a kromě individuálního poradenství, mentoringu se specializuje na moderování a facilitaci skupinové práce, budování týmů, poradenství v oblasti zavádění systémů řízení lidských zdrojů a vedení dlouhodobých výcviků v efektivní práci s lidmi. Je inženýrem v telekomunikacích, MSc. v oboru strategického ŘLZ na Sheffield Business School a na FF UK v Praze studuje psychologii. Je držitelem certifikátu britské organizace CIPD pro tréninkovou praxi, absolventem tříletého výcviku koučů a dvouletého kurzu v Gestalt přístupu. Nyní je výkonným ředitelem FBE Praha, s.r.o., a vyučuje na manažerské vysoké škole NEWTON College.
(duben 2012) Využití gestalt experimentů v koučování
Koučování může někdy trpět tendencí být příliš racionálním a pouze komunikačním a občas i zbytečně teoretickým způsobem podpory klienta. Inspirace z moderní Gestalt terapie, která je zaměřená na zdůraznění prožívání tady a teď a na vytváření zážitkových experimentů na míru aktuálních potřeb klienta, tedy může být vhodným doplňkem, který koučování dodá adekvátní zkušenostní materiál a klientovi otevře nové možnosti vhledů do jeho situace.

Dagmar Doubková zobrazit profil

DAGMAR DOUBKOVÁ

(QED Group)

Profil lektora: Jsem psycholog, terapeut a kouč. Pracuji s dospělými klienty. Ve své práci se věnuji individuální a párové terapii. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UK Praha a jednooborovou biologii také na UK Praha. Absolvovala jsem arteterapii (Beate Albrich), psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha), výcvik koučování a řadu seminářů a workshopů, z nichž při své práci také čerpám. V minulosti jsem pracovala na Akademii věd, na Lince Bezpečí. Jako lektor a kouč jsem působila ve společnosti Česká Cesta, několik let jsem se zabývala rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v retailové společnosti. V současné době se věnuji individuální terapii klientů a pracuji pro společnost QED Group jako lektor a kouč.
(duben 2016) Místo psychoterapie ve firmách
Když uvažujeme o psychoterapii ve firemním kontextu, zastavme se u vymezení poradenství, koučingu a psychoterapie. Jaká má psychoterapie specifika a co může přinést ve firemním kontextu? O terapii panují ve firmách často mýty. Podívejme se na na některé z nich a zkusme zmapovat přínosy a rizika psychoterapie ve firemním prostředí.

Eva Dragounová zobrazit profil

EVA DRAGOUNOVÁ

(WORKtest s.r.o.)

Profil lektora: Vystudovala marketing a management, právo a psychologii. Lidskými zdroji se zabývá od roku 1995. Je hlavním a jediným nositelem know-how psychodiagnostického softwaru systému WORKTest a současně hlavním tvůrcem. Po dokončení vývoje spoluzaložila společnost WORKtest s.r.o.
(září 2010) Worktest - systém pro personální praxi
Představení jednoho z psychodiagnostických sotwarových systémů.

Ladislav Dvořák zobrazit profil

LADISLAV DVOŘÁK

(Gestalt Essence)

Profil lektora: Vystudoval MFF UK a do roku 1991 pracoval v oblasti IT, poté opustil počítače, udělal si psychoterapeutický výcvik a začal se věnovat lidem. Více než 14 let působí jako terapeut, konzultant a kouč. V posledních letech pracuje zejména jako kouč top manažerů a CEO. Zajímá se o záhady duše a rozvoj lidského potenciálu. Souběžná práce v Institutu pro Gestalt terapii, kde vedl výcvik psychoterapeutů, a práce ve firmách, kde působil jako konzultant a vedl řadu manažerských školení i dlouhodobějších rozvojových programů, ho naučila vážit si koučovacího přístupu, který jedinečným a přitom velmi efektivním způsobem rozvíjí lidský potenciál. Proto spoluzaložil firmu Gestalt Essence, která se věnuje výcviku koučů pomocí Gestalt přístupu. (Jeden z účastníků nazval tento výcvik „vědomým pravohemisférovým přístupem“.) Ve volném čase vede rozvojové kurzy, rád pobývá v přírodě nebo je zabořený v knížkách. Napsal knihu Obejměte své vnitřní dítě (Portál 2004) a řadu článků o vzdělávání manažerů.
(říjen 2012) Síla přítomnosti
WORKSHOP: SÍLA PŘÍTOMNOSTI Prožívání v přítomnosti nám často zabarvuje strach z budoucnosti a stálý vnější tlak na změny. Díky tomu můžeme ztrácet část energie, pocit smysluplnosti i radosti a začínáme dělat změny pro změny. To ale nefunguje. Skutečná změna přijde teprve, když se zastavíte a začnete si uvědomovat, co potřebujete. To je tak nezvyklé, že často potřebujeme průvodce, který nám s tím pomůže. Společně můžeme prozkoumat přítomnou situaci, zamyslet se nad smyslem přítomného okamžiku a nechat přijít kreativní volbu pro svůj další krok, který nám přinese pocit smyslu a radosti. Na workshopu budete mít příležitost pár takových kroků udělat.

Renata Foldynová zobrazit profil

RENATA FOLDYNOVÁ

(Horse Made)

Profil lektora: Lektorka a majitelka Horse Made. Jediná česká zástupkyně evropské asociace vzdělávání s asistencí koní od roku 2005, absolventka ročního licenčního výcviku a ko-trenérka v zahraničí. Od roku 2009 vede výcviky manažerských skupin i u nás. Na tuto cestu ji přivedla její kobylka Donatella.Vystudovaná ekonomka, která se stále věnuje také manažerské práci v komerční sféře, miluje a propojuje své obě poslání.
(listopad 2011) Kůň jako zrcadlo vůdčích schopností
Můžete přečíst 100 skvělých knih a pouček o tom, jak být lepším vůdcem. Máte-li však možnost si takovou zkušenost prožít než pouze přečíst, zapamatujete si ji navždy. Vzdělávání s asistencí koní se po několik desetiletí úspěšně uplaňuje jako tréninková metoda (nejen) pro týmy vrcholového managementu. Jedná se o komplexní tréninkový program leadershipu, kde se lektory stávají koně, učebnu nahrazuje písčitá jízdárna a naučené informace ustupují instiktivnímu chování.
(duben 2012) WORKSHOP: Leadership s koňmi
Vzdělávání s asistencí koní se po několik desetiletí úspěšně uplaňuje jako tréninková metoda (nejen) pro týmy vrcholového managementu. Jedná se o komplexní tréninkový program leadershipu, kde se lektory stávají koně, učebnu nahrazuje písčitá jízdárna a naučené informace ustupují instiktivnímu chování.

Karel Fuller zobrazit profil

KAREL FULLERProfil lektora: Absolvoval VŠ technického směru, ovšem záhy jej zaujala parapsychologie, jejíž směry dále studoval. Pracoval jako proutkař, přednášel psychotroniku, po 90.letech se začal zabývat reiki, šamanskými technikami a meditacemi. Studuje řadu technik šamanismu, od vision quest, rituály ayahuascy, potní chýša aj. Spoluvlastní renomovanou reklamní agenturu.
(listopad 2011) Šamanismus ve firemním prostředí
Každý sobě léčitelem. Techniky práce s osobní energií nejsou výsadou jedinců s nadpřirozenými schopnostmi, každý máme tu sílu probudit v sobě potenciál osobního léčení a růstu. Nepotřebujeme guru nebo medicinmana, abychom žili spokojený a naplněný život. Staré techniky se nezměnily několik tisíc let proto, že fungují. A my si je můžeme osvojit, resp. připomenout. Naše vnitřní nastavení se nezměnilo, stále jsme připraveni na život v přírodě v tlupě o 25 jedincích. Těch posledních 5000 let na tom nic nezměnilo. Tak toho využijme a pojďme růst.

Helena Futerová zobrazit profil

HELENA FUTEROVÁProfil lektora: 35 let pracuje v mezinárodní strojírenské firmě Ardagh Group, z toho 20 let v personálním managementu. Svoji roli na pozici HRM úspěšně naplnila a v současné době působí ve firmě již jen na částečný úvazek jako rozvojový manažer pro závody v ČR a východní Evropy. Vedle toho poskytuje koučovací a poradenské služby v oblasti personalistiky a managementu a jako lektor vede a rozvíjí projekty v partnerství s Koučink akademií Libchavy. Je absolventkou manažerského studia MSc. in HRM na Scheffield Hallam University a nepřetržitě se dále vzdělává v koučinku a koučovacím stylu vedení (TASC, Manažer koučem, Vedení týmů, NLP diploma). Je akreditovaným instruktorem Hathajogy.
(říjen 2012) Hodnoty firmy vs. hodnoty zaměstnanců
WORKSHOP: Hodnoty firmy vs. hodnoty zaměstnanců

Tomáš Hajzler zobrazit profil

TOMÁŠ HAJZLER

(Peoplecomm)

Profil lektora: Neúnavný propagátor svobody v práci jako filozofie řízení a organizace firem. Vydavatel knih o stejném tématu, léta vede kurzy a píše blogy (Peoplecomm) a na podzim organizuje v Čechách historicky první konferenci, které staví na principech svobody - Svoboda Naživo. S manželkou Petrou a dcerami Valérií a Valentýnou žije mezi poli na jihovýchod od Prahy.
(listopad 2011) Svoboda v práci
V dnešním firemním světě je stále ještě běžné zaměstnance řídit, motivovat či kontrolovat. Následkem je to, že pouze 16 % zaměstnanců tvrdí, že je práce skutečně naplňuje. Harley-Davidson, IDEO nebo W.L.Gore. Tři příklady firem, které do velké míry neřídí, nemotivují, ani nekontrolují. Nechávají na lidech, co, kdy, kde, jak a za kolik budou dělat. Tyto a mnohé další firmy si zvolily svobodu v práci jako svojí manažerskou filozofii. Valná většina vykazuje dvojciferný růst, nadprůměrnou míru inovace a nasazení zaměstnanců. WORKSHOP VEDENÝ SPOLEČNĚ S MARTINEM RUMANEM: O svobodě nestačí mluvit, je třeba ji žít. Proto jsme tento workshop pojali poněkud netradičně – v návaznosti na ranní náznak polemiky ve dvou souvisejících prezentacích vás odpoledním workshopem provedou dva vystupjící: Tomáš Hajzler jako zapálený osvětář, propagátor a odborník na teorii i praxi svobody v práci a Martin Ruman v roli facilitárora a občasného ďáblova advokáta. Kromě spousty informací a inspirace vás čeká i hodně interakce a otevřeného prostoru – s tak akorát velkou špetkou improvizace. Zažijete workshop „typu proč“ – na „co a jak“ (dělat pro postupnou aplikaci svobodných principů ve vaší organizaci) si skrze společnou diskusi, příklady z praxe a drobné experimenty přijdete sami.

Martin Hak zobrazit profil

MARTIN HAKProfil lektora: Jako absolvent divadelní fakulty (JAMU Brno) nabízí ojedinělý přístup, který přirozeně spojuje interaktivní metody práce s teoretickými modely do podoby jasně zacíleného a efektivně vyznívajícího vzdělávacího semináře. Připravuje mimo jiné indoorová školení zaměřená na: komunikaci, prezentační dovednosti, motivaci, moderování, storytelling, autentický projev. Pracuje také jako konzultant a trenér firemních akcí. V neposlední řadě se věnuje vyprávění příběhů při nejrůznějších příležistostech, na festivalech, v divadlech, ve školách i na společenských událostech.
(duben 2011) Storytelling - nástroj leaderů
Vyprávění příběhů je oslava dorozumívání, svátek komunikace. Je to nejstarší a velmi efektivní vzdělávací metoda. Příběh propojuje informace, hodnoty, postoje, emoce ve srozumitelný celek, představuje jednotlivosti v souvislostech a dává jim smysl. Živé vyprávění příběhů je pevným mostem porozumění a prostorem pro autentické setkání lidí. Vyprávění je použitelný nástroj.

Tomáš Haken zobrazit profil

TOMÁŠ HAKEN

(Assessment Systems, s.r.o.)

Profil lektora: Učil se číst a psát při studiu žurnalistiky a mediálních studií, nabíral rozhled studiem mezinárodních vztahů, až vystudoval sociologii a psychologii na MU v Brně. Pracoval jako projektový manažer v oblasti poradenství pro řízení a rozvoj organizací. Věnuje se poradenství v oblasti lidských zdrojů, rád analyzuje a optimalizuje personální procesy, jako konzultant je zapojen v rozvojových i výběrových projektech (DC, AC, behaviorální interview, selection service). Jako lektor a trenér se soustředí na rozvoj týmové spolupráce, sebepoznání a zvládání změny. Jednotlivcům pomáhá jako kouč a systemický psychoterapeut.
(duben 2012) Esenciální disharmonie
Zkuste si vybavit svůj vůbec nejhorší zážitek ze školení či tréninků. Pokud vás nenapadá, vyvolejte si na mysl ten nejzbytečnější. Pokud Vás nenapadne ani ten, zkuste si vzpomenout, kdy Vám jako nepříjemné, zbytečné, únavné připadalo učení jako takové. To už by mělo být snadnější, všichni máme své „malé násobilky“, „deskriptivní geometrie“, „data slavných bitev“, „i a y“ a podobně. Teď si vybavte naopak ten vůbec nejpříjemnější zážitek, který jste zažili při učení. Už jej máte? Trochu jej polaskejte v mysli. Zamyslete se nad tím, čím to je, že Vás napadl právě tento zážitek. Čím je jiný? Čím se liší od ostatních? Konec představení, vraťte se ze vzpomínek. Jste tady a teď. Co jste při modelování svých představ naučili o učení? Ještě nic moc? Pak se těším na jarním Festivalu lektorů! Odpolední workshopem JAK PŘEŽÍT SEBEROZVOJ Vás provedu spolu s Filipem Lepierem. Dostanete možnost si nestandardní formou projít úskalími, která čekají na toho, kdo má v úmyslu v nejbližší budoucnosti rozvíjet své znalosti, schopnosti či dovednosti formou tréninku nebo školení. Poodkryjeme tajemnou magii zahalující pojem motivace k učení a možná že na konci programu zrevidujete své postoje, domněnky a očekávání.

Jana Haková zobrazit profil

JANA HAKOVÁ

(Court of Moravia)

Profil lektora: Působí jako lektorka zkušenostního učení (10let). Kromě Business Larpu staví kurzy na metodách outdoor management training a divadlo v managementu. Vystudovala divadelní fakultu JAMU Brno, kde později několik let přednášela. V současnosti tvoří a realizuje kurzy pro management firem převážně v oblastech zvládání zátěžových situací, fungování týmu a leadershipu. Je spoluautorkou metodického semináře Řízení psychického rizika na kurzech pracujících metodou zážitku. Je dlouholetou instruktorkou Prázdninové školy Lipnice, kde vede otevřené metodické kurzy pro odbornou veřejnost.
(říjen 2012) Bussines LARP
WORKSHOP Larp je Live Action Role Playing. V ponorce, v kosmické raketě, na party v Hollywoodu nebo v průběhu Velké francouzské revoluce. Larp je založen na hraní rolí bez diváků a při správném zpracování má i velký vzdělávací potenciál. Hraní v roli a zážitek z odehraného příběhu vytvoří silný emotivní prožitek, který v klientech stimuluje potřebu diskutovat o situacích, které nastaly. Takový zážitek je unikátní výchozí bod pro následné review, v němž dojde k pojmenování zkušenosti v oblasti manažerských principů, jako např. řídící styly, vyjednávání, argumentace, rozhodování, komunikace pod tlakem, dosahování cílů, time management apod. Navazující workshop pak vede k aplikaci zkušenosti do konkrétního pracovního prostředí. Business Larp je vždy originální kurz šitý na míru konkrétní skupině klientů.

Vladimír Halada zobrazit profil

VLADIMÍR HALADAProfil lektora: Vizionář komunikace, výtvarný pedagog a lektor. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK. Absolvoval psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii SUR a výcvik v arteterapii. Dnešní každodenní profesí je práce art direktora - Vlha Design. Je dlouholetým instruktorem Prázdninové školy Lipnice, kde vytvořil řadu autorských kurzů a originálních programů. Má značné lektorské zkušenosti, které získal na kurzech pro Outward Bound Česká Cesta (senior instruktor), Adventura Teambuilding, VOX, Inspira a Magion v rámci firemních a rozvojových programů.
(duben 2011) Zpětná vazba v rámci týmu s využitím kreativních technik
Výtvarné techniky jsou lákavou „návnadou“, ze které se při citlivém vedení stane nástroj odkrytí jak osobních postojů a vlastností (při individuální tvorbě) či přediva vztahů mezi lidmi při tvorbě skupinové. Většina z nás není tak zkušených, abychom se dokázali stylizovat do nějakého výrazu či role. Právě proto je výtvarný projev autentický. Bezpečně však dovedeme výtvarnému projevu druhých lidí rozumět, dokonce pojmenujeme i aspekty, kterých si tvůrce sám není vědom. Zaujetí barvou, přetvářením hmoty a tvarem je tou pastí, která poodkrývá roušku intimity. Výtvarné techniky a zadání přinášejí rozumem nezprostředkovanou, vylepšenou či dokonce překroucenou komunikaci od srdce k srdci. Nezanedbatelnou složkou každého výtvarného konání je slastná chvíle pohroužení a hry. Toto zaujetí je relaxující.

David Heider zobrazit profil

DAVID HEIDER

(Sofa consulting s.r.o.)

Profil lektora: Poradce v oblasti lidských zdrojů, kouč, lektor. Vystudoval psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Absolvoval sebezkušenostní výcvik SUR a před deset let se věnuje práci s lidmi. Aktuálně pracuje jako poradce v oblasti lidských zdrojů na volné noze a kromě jiného pravidelně zveřejňuje své názory v rubrice Leaders voice v Hospodářských novinách. Dále se věnuje výzkumu v oblasti psychologie, dokončuje dizertační práci v témže oboru, vlastní zvukové nahrávací studio a věnuje se práci hudebního producenta.
(duben 2011) Typologie manažerů demonstrovaná na příkladech filmových učitelů
Během příspěvku budou odlehčenou formou představeny některé typy manažerů a jejich způsoby jednání. Tyto typy budou ilustrovány na příkladech filmových postav učitelů z několika obecně známých filmů české i světové produkce. Cílem příspěvku bude zodpovědět otázku, zda jsou manažeři a učitelé v něčem podobní a zda manažerská práce musí každého jednou dovést do stavu paní učitelky Maxové z Obecné školy.

Petr Hlubuček zobrazit profil

PETR HLUBUČEK

(Magion Praha s.r.o.)

Profil lektora: Spolumajitel firmy se zaměřením na korporátní klientelu Inspira s.r.o. Pracuje také jako lektor a kouč v oblasti firemního vzdělávání. Vystudoval ČVUT, absolvoval mj. psychoterapeutický výcvik SUR a koučovací výcvik Qed. Využívá bohatých zkušeností v řízení lidí - založil a posléze 15 let vedl významnou firmu v oblasti cestovního ruchu. Dále v rámci firmy Magion realizuje originální vzdělávací programy, které jsou postavené na koučování týmů.
(září 2010) Animovaný film jako koučování týmu
Ukázka typické originální vzdělávací metody, která umožní náhled na tým jak úrovni týmu samotného, tak na úrovni celé firmy či oddělení. Přínos této metody je ve velké otevřenosti celé skupiny.
(říjen 2012) Koučování se zážitkem

Andrea Hlubučková zobrazit profil

ANDREA HLUBUČKOVÁ

(Magion Praha s.r.o.)

Profil lektora: Jednatelka společnosti Magion Praha s.r.o. Lektorka měkkých dovedností s praxí v médiích. Absolvovala psychologii a bohemistiku FF UK, pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. Pracovala v oblasti médií a dokumentárního filmu. Věnuje se arteterapii, lektorování zážitkových a vzdělávacích programů. Vyučuje externě na soukromé vysoké škole.
(duben 2011) Trénink vedení workshopu
VEDENÝ SPOLEČNĚ S DAVIDEM HEIDEREM Odpolední program pro školitele soft-skills a HR pracovníky věnující se tréninkům a rozvoji. Můžete nahlédnout do kuchyně Magionu. V programu inspirovaným videotréninkem interakcí budete sami aktivními účastníky. Cílem workshopu bude představení techniky, jejímž prostřednictvím lze realizovat školení na celou řadu témat spadajících do oblasti soft-skills. My se v tomto workshopu zaměříme na efektivní komunikaci. Ta bude ústředním tématem. Film bude prostředkem, nikoliv cílem, kamera ale na tomto workshopu chybět nebude. Část účastníků si vyzkouší jak vlastní práci týmu, tak roli lektora - facilitátora. Workshop těží i z aktivního přístupu a neformálního prostředí, který je pro mnoho klientů velmi atraktivní.
(listopad 2011) Živly v nás
Co vás nabíjí? Z čeho čerpáte energii? Je možné cítit přívaly energii i všedním a náročném pracovním dni? Každý z nás má v sobě část určitého živlu, jeho síly a energie. Jen jsou někdy skryté a obtížně využitelné, jako by na prameni seděla žába. Na tomto workshopu nám bude hlavním prostředkem nevšední výtvarná činnost (keramická mozaika). Povzbudíme také svou intuici a kreativitu. Pojďte s námi odhalovat, odkud vaše energie pramení - pak ji snáze dokážete přivolat.
(duben 2012) Kreativita - odrazový můstek rozvoje
Pokud se kreativita stane pevnou součástí vaší osobnosti, naučíte se ji znát a vyvolat ji, pracovat s ní, pak můžete využívat proud energie a inspirace nejen pro tvořivou práci, ale také pro překonávání různých bloků a zdí. Uspokojení z povedeného díla dává sílu do jiné práce. Pracujeme s intuicí, učíme se dávat důvěru nekonvenčnosti, povzbuzujeme vlastní kreativitu. Tím dáváme šanci nejen tvořivosti, ale novým myšlenkám, nevšedním řešení problémů, originalitě, invenci a objevování. Přesto nepřestáváme klást důraz na praktičnost, využitelnost a ekonomičnost. Workshop "Stromořadí" volně navazuje na úspěšný workshop z listopadu 2011. Půjde o práci s hlínou s přesahem.
(duben 2016) Využití psychoterapie ve firmách
O psychoterapii panují mnohé mýty. Jaká má specifika? Je možné ji využít ve firemním kontextu? Co může nabídnout tato metoda mimo prostor zdravotnictví? Tři příběhy s otevřeným koncem.

Jan Hocek zobrazit profil

JAN HOCEK

(Inspira s.r.o.)

Profil lektora: Průvodce, lektor, fotograf a publicista, spolumajitel společnosti INSPIRA. Vystudoval FTVS UK. Od roku 1996 připravoval a vedl řadu zájezdů a expedic do celého světa (například Nový Zéland, Polynésie, Aljaška, Kanada, Tanzanie, Patagonie, aj.). Organizoval teambuildingové kurzy pro manažery, vedl školení top managementu významných českých firem a připravoval desítky firemních programů.
(duben 2011) Firemní startovací expedice
Máte ve firmě nový tým a potřebujete zajistit, aby všichni táhli za jeden provaz? Jednotliví členové týmu musí navzájem poznat své silné a slabé stránky a začít si důvěřovat, aby byl využit potenciál každého člena. To jsou skupinové procesy, které běžně trvají týdny. Vy ale tolik času nemáte. Potom zvolte nejúčinnější metodu - startovací expedice!

Martina Holcová zobrazit profil

MARTINA HOLCOVÁ

(Lesní mysl)

Profil lektora: Lesní mysl je završením všeho, co jsem doposud dělala. Těší mě pracovat s lidmi, pomáhat na svět nové myšlence, nápadu, příroda je mojí nedílnou součástí. Vystudovala jsem Institut základů humanitní vzdělanosti Karlovy univerzity a Humanitní environmentalistiku Masarykovy univerzity. Další vzdělání: trénink Lesní mysl (Finsko, Helsinki), koučing (International leadership and management, Great Britan), lektorka Outward Bound – Česká Cesta, Francouzsko – český interkulturní management, GLEN – ASA – mezinárodní projekty, Multikulturní centrum Praha. Stála jsem u zrodu fungující organizace NaZemi, globálního rozvojového vzdělávání v ČR, projektu WATOTO a rodinné firmy Nordic sports.
(duben 2016) Trénink lesní mysli
"I 15 minut denně v lese má smysl." A les v kombinaci se cvičeními Lesní mysli může být odpovědí, co dělat s přeplněnou myslí. Workshop proběhne v blízké přírodě a nabídne jednoduchá cvičení, která pomáhají relaxovat, ztišit se a obnovit síly, nabízejí prostor přemýšlet o našich volbách a rozhodnutích, rozvíjí dovednost žít v přítomnosti a rozšiřují schopnost lépe a s nadhledem zvládat každodenní situace. Koncept Lesní mysli pochází z Finska. Zkušenost M.K., účastnice workshopu: "Mám pocit, že právě ty tři minuty byly pro mě v lese nejdůležitější. Odcházela jsem z lesa plná klidu, pohody a vnitřní lehkosti. Těším se, až půjdu znovu.”

Jan Holeyšovský zobrazit profil

JAN HOLEYŠOVSKÝ

(Almakon s.r.o.)

Profil lektora: Pracuje jako kouč v personcentrickém přístupu (PCA), konzultant pro řízení změn a rozvoj lidských zdrojů, facilitátor, mediátor a trenér měkkých dovedností. Absolvoval psychologii na FFUK a řadu specializovaných výcvikových programů v ČR i zahraničí. Jako zakládající člen a dlouholetý předseda Person Centered Approach Institutu Praha působí jako lektor výcvikových programů v PCA poradenství a psychoterapii. Vyučuje na FHS UK Praha, PVŠPS a FSS MU Brno.
(duben 2011) Konflikt jako zdroj synergie
Popis doplníme....
(září 2010) Open space technologie
Efektivní řešení kontroverzních a složitých otázek ve velké skupině lidí.

Jan Honzík zobrazit profil

JAN HONZÍK

(Psychoterapeutické centrum Lávka)

Profil lektora: Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii, humanistické psychoterapii využívající léčivých účinků uvědomění (angl. mindfulness), empatie a akceptace; a výcvik v individuální systemice (Artho Wittemann). Věnuje se psychoterapii a vede sebezkušenostní kurzy a mindfulness skupiny. Po studiu na Filosofické fakultě UK žil přes rok jako buddhistický mnich na Srí Lance. Jeho terapeutický přístup inspiruje také focusing (E. T. Gendlin), psychodrama (J. L. Moreno), MBSR (Jon Kabat-Zinn), bioenergetika a v neposlední řadě každodenní život se vším, co přináší. Založil a vede Psychoterapeutické centrum Lávka.
(duben 2016) Mindfulness
Mindful coaching. Proč se věnovat mindfulness? Chceme-li naplno prožívat svůj přítomný život, budovat lepší vztahy k sobě i k ostatním lidem, lépe zvládat náročné situace a stres, lépe se soustředit a lépe se učit, budovat kvalitní pracovní prostředí. Chceme-li méně konfliktů v našich každodenních životech.

Petr Horký zobrazit profil

PETR HORKÝ

(Piranhafilm)

Profil lektora: Režisér a polárník. Procestoval 100 zemí světa, napsal 10 knih, natočil 90 dokumentárních filmů. Přednáší pro nejširší veřejnost o cestování, pro management firem o osobní motivaci a volbě cílů a cest k jejich naplnění. Točil s Heyerdahlem, A.C.Clarkem, Messnerem či Hillarym. Došel na severní pól, přešel Grónsko, putoval po Pólu chladu. Jeho poslední film Století Miroslava Zikmunda byl nominovaný na Českého lva a v kinech jej vidělo 50tis diváků.
(duben 2016) Domorodci vlastního života
Mapa našeho života, trasa cíl a sestava týmu který tuto cestu tvoří. Kdyby to byl film, bylo by dobré, abychom se alespoň my sami na něj chtěli podívat znovu. Základní polárnická pravidla (mít se každý den na co těšit, its not over till its not over, be still on the top of the game) neplatí jen v teplotách pod nulou. Co se učit od “primitivních” kmenů, co si ponechat jako výsadu Evropy. Jak víme, každý tvoří příběh o sobě, někdo mu dává tvar knihy, plátna nebo filmu, někdo podobu velké firmy a někdo “jen” života na samotě. Nikde není psáno, kdo bude šťastnější.

Jan Hruška zobrazit profil

JAN HRUŠKA

(Alpinautic)

Profil lektora: Již 15 let se věnuje práci s jednotlivci a týmy. Jako kouč podporuje své individuální klienty i firemní týmy v hledání efektivních a smysluplných cest k dosahování cílů. Jako metodik a lektor pracuje hlavně s tématy spojenými s podporou leadershipu, firemní kultury, change managementu a lifemanagementu. Zastřešuje jedno z šesti světových center pro aktivní využítí spirální dynamiky. V ČR i v zahraničí absolvoval řadu odborných výcviků zaměřených na výsledkově orientované koučován, podporu integrálního myšlení, psychoterapii i trenérské dovednosti. Je členem ICF a dalších odborných společností, od roku 2008 je členem presidia České asociace koučů. Jeho motto zní: ”Štěstí přeje připraveným."
(listopad 2011) Integrální leadership a řízení změn
S podporou praktických příkladů a informacemi o oblasti spirální dynamiky (Spiral Dynamics Integral) budeme hledat odpovědi a praktická řešení následujících otázek: Jak motivovat, vést a rozvíjet tým, kde se setkává řada rozdílných lidských povah? Jak neplýtvat energií a prostředky na motivační programy a umožnit zaměstnancům, aby byli se motivovali sami? Jak se orientovat ve změnách? Existuje popis změnového procesu, který by mi umožnil lepší orientaci v procesu změny? Mám jasno ve svých životních hodnotách a rozumím svému okolí?

Martin Hudeček zobrazit profil

MARTIN HUDEČEK

(ORBIT)

Profil lektora: Vystudoval management a Institut systemického koučování. Manažer a jednatel ve společnosti Orbit. Pracuje jako konzultant IT, pedagog a kouč.
(říjen 2013) Odvaha posouvat hranice
V dnešním světě, kde firmy musí neustále hledat svoji cestu, se odvaha stává nezbytnou součástí kvalifikace podnikatele či manažera. Jak ji získat? Například na kurzu pro pěstování odvahy. Jaká odvaha je potřeba? Posouvat hranice své, týmové i firemní s respektem k tomu, co existuje, funguje. Nikoliv odvaha rozbíjet, ale budovat. Odvaha k tomu, vytrvat a hledat ožná zlepšení v tom, kde jsem, co dělám, v jakých limitech se pohybuji. Odvaha převzít zodpovědnost za vedení. Odvaha v každodenní realitě. Odvaha vystrčit hlavu z písku a hledat východiska. Odvaha hledat drobné možnosti změny, zlepšení. Odolávat tlaku uspokojení...Odvaha chybovat.

Pavel Hyťha zobrazit profil

PAVEL HYŤHA

(ČSOB)

Profil lektora: Psycholog, kariérový poradce, metodik leadershipu, facilitátor, junior kouč. 23 let jsem strávil ve školách (z toho 15 let studiem psychologie) 3 roky působím jako interní kouč a 2,5 roku se naplno věnuji rozvoji firemního leadershipu.
(říjen 2012) Leadership2
Prezentace zúročuje zkušenosti s rozvojem firemního leadershipu z paluby a podpalubí (dvouletý rozvojový program pro 65 Senior manažerů). Co to znamená rozvoj firemního leadershipu? Kdy to má smysl? Existuje něco jako kritická masa osob v rozvoji firemního leadershipu? Co dělat když „obyčejná“ zpětná vazba nestačí? Principy tzv. real leadershipu. Co jsou a nejsou kvality leadera? Jaké to je dělat rozvojové programy interně? Existuje „zlatý“ poměr mezi interními kapacitami a externím know how? Nejzásadnější poznatky, „tvrdá data“ plus subjektivní lekce a aha momenty spolutvůrce dvouletého programu LDP v ČSOB Skupině.

Pavel Janoušek zobrazit profil

PAVEL JANOUŠEKProfil lektora: V posledních jedenácti letech se pohybuje v oblasti firemního vzdělávání v roli lektora, konzultanta a kouče. V současné době působí ve společnosti TEAM.CZ, s.r.o. na pozici výkonného ředitele. Věnuje se především rozvoji lidí v oblasti manažerských dovedností a leadershipu, pomáhá budovat vysoce výkonné týmy. Jeho hlavní specializací jsou programy založené na zkušenostním učení a business simulace. Je mj. autorem metodiky a vedoucím lektorem originálních tréninků využívajících principu interaktivních simulací a konceptu reflektivní praxe. Při realizaci rozvojových programů staví jak na svých vlastních manažerských zkušenostech, tak na svém mottu „Nejlepší teorií je zdravý selský rozum“.
(duben 2011) Experiential learning... zážitek, zkušenost, experiment?
Co je využitelná zkušenost a co není? Jaké cíle sledujete, využíváte-li dnes tolik skloňovaný „Experiential Learning“? Hledáte silné zážitky, které si účastníci kurzu budou dlouho pamatovat? Zkoušíte vytvořit situace podobné těm, kterými účastníci procházejí v reálném životě? Nebo se snažíte o změnu přístupu účastníků k rozhodování? Je ve vašich vzdělávacích programech okamžik volby? A jsou i vaše výsledky přímo úměrné kvalitě vašeho rozhodování?!?
(duben 2012) Hledání lídra cestou experimentu
Hledáte lídry mezi manažery či dokonce sami v sobě? Experimentujte!!! Pouze zkoumáním a reflexí pozorovatelných vzorců chování lze identifikovat opravdové zdroje tolikrát skloňovaného leadershipu. Všichni skuteční vůdci byli respektováni kvůli tomu, co dělali, nikoliv kvůli počtu absolvovaných tréninků. ODPOLEDNÍ WORKSHOP: RADA MRAMOROVÉ HVĚZDY – experiment pro osmnáct nejlepších. V rámci workshopu účastníci na vlastní kůži zažijí simulaci, která je zavede na hrad Camelot v časech krále Artuše. V průběhu programu budou moci zjistit, jaký mají jednotlivec a jeho chování vliv na utváření norem prostředí, jak důležité je nalézat rovnováhu mezi výkonností a budováním vztahů a co všechno ovlivňuje schopnost orientace v neznámém prostředí. Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jak stanovit vizi a cíle srozumitelné ostatním, jak řídit produktivitu v nejistém prostředí a jak důležité jsou pro lídra pojmy jako otevřenost, integrita či konzistence.
(říjen 2013)

Tereza Kalinová zobrazit profil

TEREZA KALINOVÁ

(TKMD)

Profil lektora: Konzultantka a průvodkyně. Pracuje s majiteli firem, aby podnikali v souladu se sebou a svými hodnotami, a smysluplně sloužili světu. Od roku 2007 vede skupiny na Sahaře.
(říjen 2013) Miluj svého klienta
Kdybych měla možnost svým klientům - majitelům firem dát jen jednu radu, zněla by: "Miluj svého klienta". Tím se totiž všechno rovná. Když někoho milujeme, chceme pro něj dělat to nejlepší co umíme a z hloubi srdce věříme, že mu prospíváme, chceme k němu být pravdiví a chceme aby naše interakce prospívala oběma stranám a byla energeticky spravedlivá. Když své klienty milujeme, jsme na správném místě ve svém životě - děláme to, co chceme pro ty, pro které chceme. "A co když svoje klienty nemiluju?" zeptají se mnozí. Pak buď změňte to, co děláte, jak to děláte, anebo pro koho to děláte...

Martin Klusáček zobrazit profil

MARTIN KLUSÁČEK

(ACO Industries k.s.)

Profil lektora: Vystudoval VUT v Brně a doplňkové pedagogické studium. Učil odborné předměty na průmyslovce, poté řídil školský úřad. Následně se stal personálním ředitelem firmy Huhtamaki, nyní působí na stejné pozici ve firmě ACO. Hodně dobrou kvalifikaci, i když neformální, mu dala práce v Prázdninové škole Lipnice, kde vedl kurzy rozvoje osobnosti založené na zážitkové pedagogice, což bylo v dnešní manažerské terminologii naprosto typické projektové řízení a vedení malého týmu.
Tři vzkazy lektorům
Tři vzkazy lektorům aneb Co oceňují účastníci firemních kurzů na kvalitním lektorovi. Ptali jsme se účastníků firemních školení, co považují na práci a osobě lektora za nejdůležitější, aby školení mělo smysl a přínos, zkrátka aby jim něco dalo. Jaké musí mít lektor dovednosti, aby zaujal a ovlivnil účastníky? Jak by měl seminář vést, aby si účastníky získal? Jaké má mít kompetence, aby mu pak vystavili jedničku s hvězdičkou?
(říjen 2013)

Petr Knotek zobrazit profil

PETR KNOTEK

(Imagelab)

Profil lektora: Vystudoval filozofii a kulturologii na FFUK a MBA. Má certifikaci na vedení vybraných manažerských simulací (Decision Base) a prošel řadou sebepoznávacích a psychoterapeutických seminářů. Lektorské zkušenosti sbíral nejprve jako učitel filozofie a psychologie na gymnáziu, poté jsem působil jako trenér a specialista rozvoje vzdělávání a jako tréninkový manažer v nadnárodní společnosti. Má desetiletou zkušenost s vedením rozvojových business programů pro nejrůznější cílové skupiny. V současné době se podílí na poradenských programech, které se věnují efektivnímu řízení lidských zdrojů, performance a talent managementu.
(říjen 2012) Hlavně klid
„Proč být více „u sebe“ než „tam venku“…“

Linda Krumpholcová zobrazit profil

LINDA KRUMPHOLCOVÁ

(studentka)

Profil lektora: Jsem studentkou psychologie na FF UK. Věřím ve svůj potenciál a s nadšením objevuji dosud nepoznané. Zajímám se o techniky mindfulness, sebe-rozvoj a poznání. Mezi mé záliby patří umění, sport a cestování.
(duben 2016) Kde je náš malý princ?

Pavel Kučera zobrazit profil

PAVEL KUČERA

(Team Test)

Profil lektora: Pavel sbíral zkušenosti jako pedagog a trampoterapeut, instruktor Prázdninové školy Lipnice, později šéfinstruktor zážitkových a vzdělávacích programů. Je partnerem a koučem ve společnosti Teamtest. Do dnešního dne se nevzdal práce s dětmi a kolektivy mladých lidí, která ho naplňuje. Vlastníma rukama rekonstruje statek s rozlehlým pozemkem.
(říjen 2012) Sranda v práci
Dokážeme si v práci najít prostor k pobavení, k zasmání, nebo už v dnešní době do práce sranda nepatří? Jak je to - brzdí legrace práci nebo naopak může katalyzovat práci a vztahy? Zabírá vymýšlení srandiček čas na práci, rozptyluje nás, je kontraproduktivní? Nebo naopak může být sranda přínosná? Umíme si udělat inteligentní srandu, nebo to je pokaždé jen ztrapnění někoho jiného, vtip na úkor druhých? Jak odlišné to v různých firmách může být?

Filip Lepier zobrazit profil

FILIP LEPIER

(Assessement Systems)

Profil lektora: Pracuje jako kouč, lektor a konzultant. Kromě psychologie na FF UK získal vzdělání ve výcvicích zaměřených na koučování a komunikaci. V oblasti lektorování se věnuje tématům jako je asertivita, kreativita, typologie osobnosti, komunikační dovednosti aj. Kdysi chtěl být filmovým režisérem, miluje matematiku a rád staví hrady z písku.
(duben 2011) Nová vlna v psychologickém testování
Nová vlna v psychologickém testování vychází z poznatků, že to, co jedinci chtějí a v čem se vnímají jako dobří, je klíčové pro predikci jejich budoucího výkonu. Osobnostní test Wave má ojedinělou schopnost předpovědět budoucí úspěch v zaměstnání, odhadovat motivaci a talent testovaného, úroveň kompetencí a soulad s firemní kulturou.
(listopad 2011) Cesta esenciální harmonie
Probouzíte se někdy bez energie? Máte pocit, že vám v životě něco uniká? Stává se vám, že po konfliktu s blízkým člověkem najednou cítíte vztek i smutek zároveň? Zažili jste již, že se postupem času změnily vaše city k různým lidem, aniž byste přesně věděli proč? Koncept esenciální harmonie v sobě spojuje moudrost pradávných kultur a nejnovějších poznatků na poli emoční inteligence. Ačkoli vše probíhá mimo úroveň našeho vědomí, pomocí technik neuro-emocionálního programování můžeme dosáhnout v krátkém čase základního stupně esenciální harmonie. Workshop se konkrétně zaměří na objevení tří nejdůležitějších esenciálních pramenů emočně-energetických drah v každém z nás.
(duben 2016) Úvod do neštěstí
Workshop je inspirovaný kultovní knihou Paula Watzlawicka o způsobech a návodech, jak za každých okolností zůstat nešťastný a demotivovaný. Základním krokem k sebemotivaci a prožívání pocitů naplnění, angažovanosti a štěstí je schopnost rozhodnout se přestat být nešťastný a demotivovaný. Zmiňované pocity jsou totiž pouze otázkou vlastního rozhodnutí o vnímání světa kolem nás a nikoli odrazem situace, která se okolo nás odehrává, nebo reakcí na realistické zhodnocení našeho života, jak je většina “životních skeptiků” přesvědčena. Ovšem takovému rozhodnutí se nedá naučit, aniž by člověk sám od sebe chtěl. Workshop se proto vydává přesně opačnou cestou než většina jiných školení na toto téma a soustřeďuje se na vyhledávání zdrojů zklamání, nekonstruktivních řešení a ztrát energie. Pomocí techniky paradoxní intence pomáhá účastníkům pochopit, co jim setrvávání na těchto strategiích ve skutečnosti přináší a tudíž proč je těžké se jich zbavit.

Zdeněk Štěpánek zobrazit profil

ZDENĚK ŠTĚPÁNEK

(Koučink Akademie)

Profil lektora:
(duben 2016) Koučink jako motivace a cesta

Roman Šuk zobrazit profil

ROMAN ŠUK

(Microsoft)

Profil lektora: Roman pracuje ve společnosti Microsoft, kde startuje nové rozvojové projekty. Otevíral nové alliance s mezinárodními partnery, inicioval změny ve firemní kultuře a oblasti péče o zákazníky v regionu střední a východní Evropy. V posledním roce se s nadšením věnuje vybudování nových partnerství a změnám, které posunou společnost Microsoft do pozice lídra v moderní oblasti tzv. cloud computingu.
(duben 2012) Změny s úměvem v nepřehledném firemním prostředí
Provádění změn v komplexním firemním prostředí může být úspěšné i úsměvné a nevadí, že může být zpočátku nechtěné. V cestě často stojí to, že zasahujeme větší část organizace, nemáme zdroje navíc, nevíme předem jak změny provést a jak naložit s nízkou motivací. Navíc musíme do změn zahrnout externími obchodními partnery. Je nějaký jednoduchý koncept, jak takovými změnami procházet?

Radka Maňáková zobrazit profil

RADKA MAŇÁKOVÁ

(Team test)

Profil lektora: Turistka neprošlapaných cest, hráčka s každodenností, průvodce i teoretik v jedné osobě. K tomu, aby mohla nové cesty stále pokoušet, je spolumajitelkou ve hře Team Test s.r.o. V její zkušenosti můžete najít doktorát z filosofických aspektů prožitku, praxi instruktorky přežití a sebeobrany v AČR, dlouhou praxi v zážitkové pedagogice, nějaký ten rok paralelně na pozici mamky a manželky v práci … Spoluautorka konceptů pro zvládnutí manažerského řemesla: „Rukověť manažera“ a „Husa v čele aneb o manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ (Team test, 2011)
(duben 2012) Husa v čele
…aneb od manažerského řemesla k manažerskému mistrovství. Pro ty, kteří vedou druhé, máme mapu pracovních vztahů a kompas k ní. Ve vašem vlastním terénu tyto pomůcky posílí vaši dovednost vhodně volit, co a jak v konkrétní situaci dělat. Tak abyste mohli ručit za výsledky, nepokoušeli se o nemožné a mohlo vás to i bavit. Workshop HUSA V ČELE: Autorský koncept zvládnutí manažerského řemesla, publikovaný ve stejnojmené monografii. Zveme na workshop všechny, kteří si chtějí pohrát, do mapy pracovních vztahů reálně umístit své vlastní lidi a zamyslet se nad tím, jak právě s nimi dosáhnou skvělého výsledku. Je to prostor, kde určitě padnou otázky tipu: „Funguje mi to, ale tady si nevím rady…Co mám dělat s tímhle člověkem? Dlouhodobě si nerozumíme…já chci vozy a on vodí kozy…? ... A jistě přijdou i odpovědi. Workshop je vedený oběma autory konceptu Radkou Maňákovou a Milošem Píchou. Spojení těchto dvou autorů slibuje prověrku každé vaší otázky z dvou odlišných stran a dvou odlišných zkušeností. Posuďte sami - muž a žena. Manažerský veterán českého trhu, který se pohyboval především v mezinárodních koncernech, s pevnou strukturou. Zaměřený na otázku “CO je třeba dosáhnout”. Manažerka z oboru vzdělávání, posuzující úkoly primárně perspektivou “KDO to bude dělat”, se zkušeností z menších firem, kde si strukturu sama vytvářela.

Eva Mohauptová zobrazit profil

EVA MOHAUPTOVÁ

(Týmový koučink)

Profil lektora: Kouč, mentor a lektor. Zabývá se koučováním pracovních týmů, teambuildingem, tréninkem vnitrofiremní komunikace a koučováním jednotlivců. Její předností je zaměření na výsledky, kombinace koučinku, metody učení zážitkem a akčního učení, okamžitá využitelnost nových poznatků a maximální otevřenost vůči klientovi. Absolventka VŠE v oborech informační technologie a psychologie v řizení firmy. Certifikována Diploma in Managment Coaching and Mentoring – Institute of Leadership and Management, GB. Je členkou ICF. Od roku 2003 se věnuje koučování pracovních týmů. Autorka monografie "Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci" (2005, Portál).
(duben 2011) Týmový koučink
Tento workshop boří zaběhaná schémata a obvyklé vzorce práce s týmem či se skupinou. Nabízí nadhled. Povšimneme si některých jevů v týmech a jejich využítí pro efektivní práci v týmu. Co má naladěná struna společného s týmem? Má tým srdce? Může dostat infarkt? Jak vybudovat odolný výkonný tým?
(duben 2016) Kmenová kultura ve firmách
Každá firma je kmenem, společenstvím. A uvnitř firem vznikají ještě další společenství, které dohromady tvoří firemní kmenovou kulturu. Každý kmen má svou charakteristiku, své specifické chování, své možnosti a limity. Motivuje jej něco jiného a jinak se v něm pracuje různě založeným osobnostem. Na worksopu se budeme zabývat jednotlivými kmeny, jejich různým uchopením, učit se je rozpoznávat a vědomě s nimi pracovat. Budete moci diagnostikovat svůj kmen ve své firmě a podívat se na jeho možnosti a limity.

Lucia Obenau zobrazit profil

LUCIA OBENAU

(Magion Praha s.r.o.)

Profil lektora: Konzultantka a facilitátorka programů interního firemního vzdělávání, dlouholetá instruktorka zážitkových kurzů. Divadelnice a loutkoherečka. Vystudovala vysokou školu múzických umění v Bratislavě a řadu dalšího vzdělání, mj.: výcvik facilitátorů, výcvik trenérů v oblasti rozvoje řízení lidských zdrojů, seminář systemického přístupu v psychoterapii, kurzy muzikoterapie.
(září 2010) Manažerské příběhy
Nekonvenční metoda práce s firemním týmem. Jako oživení a obohacení festivalového programu přinášíme praktickou ukázku zpracování příběhu s přesahem formou loutkového divadla.

Martin Ondrejkovič zobrazit profil

MARTIN ONDREJKOVIČProfil lektora: Konzultant, lektor, tréner, kouč. Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave, pracoval ako psychiater a terapeut. V súčasnosti pracuje ako externý lektor komunikačných a prezentačných zručností, vedenia a motivácie ľudí, tímovej spolupráce, assesor. Absolvoval výcvik psychoterapie a poradenstva v Prístupe zameranom na človeka (PCA), zaujíma sa o spôsoby a možnosti jeho aplikácie v širších súvislostiach, najmä v oblasti vzdelávania dospelých a vedení zážitkových rozvojových programov.
(listopad 2011) Partnerský prístup vo vzdelávaní
Lektor a účastník… kde je hranica, rozdiel a čo máme spoločné. Kde už vzťah lektor – participant nestačí a čo s tým. Partnerská rovina vzťahu medzi účastníkom a vzdelávačom a jej význam. Prvky tímovej práce vo vzdelávacom procese a kto koho a kam vedie. Ako rýchlo a efektívne vybudovať atmosféru dôvery? Ako to súvisí so vzťahmi a čo to vyžaduje od lektora?

Lenka Papadakisová zobrazit profil

LENKA PAPADAKISOVÁ

(Expertis)

Profil lektora: Celý svůj profesní život se věnuje vzdělávání dospělých. Expertis založila v roce 1996. Své zkušenosti získává v rolích majitelky, manažerky, s klienty pracuje jako konzultantka, koučka a průvodkyně. Zajímá ji rozvoj vědomí a myšlení leadrů, ozdravení podnikání a celé společnosti. Rozvíjí koncepci moudrého businessu. S radostí iniciuje netradiční projekty. Je také spolutvůrkyní projektu "Transpedice" - cestování za hodnotami a inspirací pro naši společnost; iniciátorkou projektu „Obývák“, kde jde o nové principy spolutvoření a vzájemné podpory kruhu podnikavých žen, interkulturní projekt Cursus, Třetí kariéra nebo "Incubator" - učení nové doby. K životu potřebuje mít smysl, inspiraci, svobodu, vášeň, cestování, nadhled a zajímavé lidi.
(duben 2012) Cesta k moudrému businessu, prosperitě a osobní svobodě
"Věřím ve vnitřní ozdravení společnosti. V proměnu businessu z mechanistického na užitečný. Hybnou silou této změny je naše touha po rovnováze. Vím, že změna je možná a záleží jen na každém z nás. Proto pracuji s leadery a průkopníky, kteří chtějí přispět pozitivním změnám. Věřím v business dělaný hlavou a srdcem – v moudrý business."

Miloš Pícha zobrazit profil

MILOŠ PÍCHA

(Team test)

Profil lektora: Manažerský veterán českého trhu a prakticky orientovaný lektor. Více než 14 let praxe ve vrcholovém managementu průmyslových a obchodních společností v oblasti domácích spotřebičů, stavebních materiálů a chemických výrobků. Za své bohatství považuje řadu manažerských a konzultantských zkušeností s tvorbou strategií pro český trh i v rámci středoevropského regionu a jejich uvedení do života. Od roku 1999 je členem akademického sboru na Masarykově ústavu vyšších studií, se specializací manažerské vzdělávání v programech MBA. Od roku 2010 samostatný lektor a konzultant, hrající si se smečkou Team Test s.r.o. Spoluautor konceptů pro zvládnutí manažerského řemesla: „Rukověť manažera“ a „Husa v čele aneb o manažerského řemesla k manažerskému mistrovství“ (Team test, 2011)
(duben 2012) Firemní mýty
Management je zajímavá disciplina. Jakmile se na této pozici ocitnete, všichni očekávají, že to máte zvládnuté a výsledky „samozřejmě“ doručíte. A k tomu ještě potkáte mnoho manažerských mýtů, předsudků a pověr, které vás z cesty svádějí kamsi do bažin těžkostí a komplikací. Které mýty nám nejčastěji ubírají energii? Workshop HUSA V ČELE: vedený společně s Radkou Maňákovou

Ladislav Pflimpfl zobrazit profil

LADISLAV PFLIMPFL

(České centrum, Londýn)

Profil lektora:
(říjen 2012) Pohádky v komunikaci

Ivan Pilný zobrazit profil

IVAN PILNÝ

(TUESDAY Business Network)

Profil lektora: Působil ve výkonných pozicích významných ICT společností. V letech 1992 – 1998 byl generálním ředitelem Microsoftu ČR, poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost. Od roku 2001 zastával pozici předsedy představenstva Českého Telecomu a v roce 2002 se stal generálním ředitelem společnosti eTel. Působil jako konzultant a inicioval projekt Learn2Win. Současně je prezidentem TUESDAY Business Network. Můžete jej také znát z pořadu České televize Den D.
(říjen 2013) Nebraňte svým mozkům...
Trénování mozku.

Jiří Plamínek zobrazit profil

JIŘÍ PLAMÍNEKProfil lektora: Hlásí se k myšlenkám tří českých velikánů - Jana Ámose Komenského, Josefa Švejka a Járy Cimrmana. Ámosova hravost, Švejkova prostota a Cimrmanova všestrannost - to jsou ideály, ke kterým nemotorně směřuje. Protože je naprosto neschopný uživit se rukama, zkusil to hlavou. Má devatero řemesel. Byl prvním (a na dlouho jediným) českým mediátorem. Ale také prospektorem v poušti, koordinátorem programu řešení konfliktů UNESCO, ředitelem odboru na federálním ministerstvu, posuzovatelem škod po ruské okupaci. Posledních 15 let pracuje jako lektor, konzultant, facilitátor a mediátor. Napsal nebo spolunapsal více než 20 knížek.
(duben 2012) Teorie vitality
Za dvacet let, během nichž navštěvuji firmy a instituce, jsem si už zvykl, že většina problémů se opakuje a opakují se i řešení. Je třeba sledovat stále stejné souvislosti, obávat se podobných komplikací a hledat příčiny na velmi povědomých místech. Z tohoto poznatku vznikla teorie vitality. Popisuje základní funkčnost firem a klade otázky v pořadí, ve kterém by měly být kladeny. Umožňuje o firmě systematicky přemýšlet a systematicky ji také měnit. Je z ní také zřejmé, k jakým literárním, poradenským či jiným zdrojům se v konkrétní situaci obrátit, a jak nepodlehnout tsunami módních hitů, řítících se na hlavy manažerů a lídrů firem.
(říjen 2012) Motivace
WORKSHOP Jak zařídit, aby pro vás lidé pracovali rádi.
(říjen 2013) Pracují pro vás lidé rádi?
WORKSHOP a prezentace

Radek Plíhal zobrazit profil

RADEK PLÍHALProfil lektora: Učitel, sportovec, trenér a kouč na volné noze. Vystudoval FTVS UK v Praze. Během svého života se věnoval rozvoji žáků základní školy, kantorů, zaměstnanců firem i hráčů florbalové extraligy. Na světě ho baví hledání cest, jak pomoci lidem nacházet nástroje pro zvyšování způsobilosti k tomu, co nejvíce potřebují. Věří metodě zkušenostního učení.
(říjen 2013) Návod k použití sama sebe
Náš svět je plný zákonitostí a principů, které spolehlivě fungují. Pokud je poznáme a využíváme, postupně můžeme zvyšovat efektivitu zvolené činnosti. Děláme tedy věci snáz, s větší spokojeností, lepším výsledkem, prostě si ulehčujeme i zkrášlujeme život. Jak nám to pěkně šlape, že? K čemu vlastně chceme, aby sloužilo vzdělávání? Víme to? Co se má stát proto, aby se naši lidé chtěli sami rozvíjet?

Marcela Roflíková zobrazit profil

MARCELA ROFLÍKOVÁ

(Český mindfulness institut)

Profil lektora: Zakladatelka Českého mindfulness institutu, lektorka mindfulness pro dospělé i děti. Po téměř 20 letech manažerské práce v mezinárodním businessu a vytrvalého hledání cesty k vyšší efektivitě a především spokojeného a rovnovážného života v mindfulness objevila svoje poslání. Založením Institutu propojila svoje zkušenosti a dovednosti s hodnotami, které ctí a žije. Považuje to za svůj příspěvek k tomu, aby lidé žili šťastně, byli úspěšní a plně uplatnili svůj potenciál.
(duben 2016) Mindfulness
Mindfulness je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co zažíváme, získáváme odstup, vhled a větší kontrolu nad tím, co se děje v nás a kolem nás; osvobozujeme se od neprospěšných návyků a otevírá se pro nás prostor nových možností (jak reagovat či nereagovat), prostor pro změny svých myšlenek, návyků, postojů a chování. Chceme-li naplno prožívat svůj současný život, nečekat na ideální podmínky pro svoji spokojenost, budovat lepší vztahy k sobě i k ostatním lidem, lépe zvládat náročné situace a stres, lépe se soustředit a lépe se učit, budovat kvalitní pracovní prostředí, měli bychom svoji schopnost být „tady a teď“ rozvíjet. Mindfulness přispívá ke snížení hladiny stresu a pocitu permanentní zaneprázdněnosti v pracovním prostředí a následně nabízí prostor pro kultivaci našich vnitřních hodnot, rozvíjení intuice a autenticity, lepší rozhodování. Umožní nám být v dlouhodobém horizontu nejen úspěšnými, ale i spokojenějšími.

Martin Ruman zobrazit profil

MARTIN RUMAN

(Odyssey Network)

Profil lektora: Hudební improvizátor, vášnivý cestovatel a čtenář, společensky přizpůsobený workoholik. Odborně, manažersky i obchodně se realizuje jako řídící konzultant vzdělávací společnosti. Absolvent katedry psychologie FF UK, pracovních stáží v USA, studijního pobytu ve Finsku, výcviku v Gestalt psychoterapii a dalšího odborného vzdělávání. Věnuje se oblastem jako je manažerský rozvoj a rozvoj talentů, řízení a komunikování změn, vzdálené a virtuální týmy, body & mind přístup k osobní efektivitě aj. Fascinuje ho stará filosofie a nová fyzika.
(listopad 2011) Je svoboda zárukou produktivity?
Polemická výprava na kontaktní hranici – hledání praktických cest, jak zasnoubit ideál plné individuální svobody s provozní a procesní realitou fungování firem a trhu. Idealista: „Když se lidé cítí svobodní, investují sami sebe do práce naplno!“ Pragmatik: „Nesmysl! Firemní realita prostě potřebuje řád, strukturu, hierarchii a pevnou kontrolu! Jinak nastane anarchie a přijdeme na buben.“ Idealista: „Jak ale pak chcete získávat osobní nasazení zaměstnanců a dlouhodobě udržet jejich motivaci?“ WORKSHOP VEDENÝ SPOLEČNĚ S TOMÁŠEM HAJZLEREM: O svobodě nestačí mluvit, je třeba ji žít. Proto jsme tento workshop pojali poněkud netradičně – v návaznosti na ranní náznak polemiky ve dvou souvisejících prezentacích vás odpoledním workshopem provedou dva vystupjící: Tomáš Hajzler jako zapálený osvětář, propagátor a odborník na teorii i praxi svobody v práci a Martin Ruman v roli facilitárora a občasného ďáblova advokáta. Kromě spousty informací a inspirace vás čeká i hodně interakce a otevřeného prostoru – s tak akorát velkou špetkou improvizace. Zažijete workshop „typu proč“ – na „co a jak“ (dělat pro postupnou aplikaci svobodných principů ve vaší organizaci) si skrze společnou diskusi, příklady z praxe a drobné experimenty přijdete sami.
(říjen 2012) ZaHRádkaření pro pokročilé
Které HR trendy přinášejí ovoce a které patří na kompost? Od taylorismu k esoterice – jak se v tom vyznat a co s tím.

Martin Sedláček zobrazit profil

MARTIN SEDLÁČEKProfil lektora: Pracuje jako psychoterapeut, lektor a kouč. Hraje v divadle Alfred ve dvoře. Vystudoval jednooborovou psychologii na FFUK a Dramatickou výchovu na DAMU. V současné době se věnuje integraci technik divadelní práce do rozvoje lidských zdrojů. Za tímto účelem založil Impropact - společnost, která takto orientované vzdělávání nabízí korporátním klientům.
(září 2010) Improvizace jako manažerská kompetence
Kde improvizaci hledat, jak se jí naučit a jak ji využít v praxi.

Jaroslav Simon zobrazit profil

JAROSLAV SIMONProfil lektora: Ve firmách se věnuje oblasti rozvoje a změny. Má bohaté zkušenosti lektora, psychoterapeuta, klinického psychologa i kariérového poradce. Uplatňuje celou řadu přístupů orientovaných na práci s emocemi, tělem, nevědomím, vnitřním i vnějším systémem. Díky svému záběru nabízí plnou podporu při rozvoji a přechodu změnou nejen v šířce témat – pracovních i osobních, ale i v hloubce úrovní rozvoje osobnosti. S klienty pracuje od roku 1995, od roku 2002 pracuje s metodou firemních konstelací. V roce 2008 mu vyšla kniha o rodinných konstelacích.
(listopad 2011) Žijete své sny?
Naše sny jsou voláním naší duše. Volají nás na cestu k sobě samým. Pokud máme kontakt se svými sny, pak máme kontakt se svou duší. Pokud svou duši nevnímáme, vnitřně usycháme a náš život ztrácí smysl. Znát své sny, a vědět, co s nimi dělat, je začátek k tomu, abychom je mohli žít.

Miroslav Spousta zobrazit profil

MIROSLAV SPOUSTAProfil lektora: Průvodce firemními změnami, kouč, lektor. Vystudoval management na ČVUT Praha. Řadu let pracuje v poradenství a vzdělávání managementu a má za sebou široké portfolio zkušeností a projektů. Absolvoval výcvik v koučinku u Ericson College, výcvik v NLP a dynamické psychoterapii. Zajímá jej propojování businessu, psychologie a osobního růstu. Stále hledá a snaží se držet jednoduchých principů a funkčních věcí, které přinášejí radost a výsledky. Rád pracuje s jádrem problému. V současnosti se věnuje intenzivní přípravě a rozvoji podnikatelů, ředitelů a manažerů. Provází lídry a jejich firmy procesem transformace postaveným na zavádění koučovacího stylu řízení.
(duben 2011) Transformace firem - strach nebo potenciál lidí?
Majitelé a šéfové firem téměř každodenně řeší motivaci svých zaměstnanců. Ve firemní realitě převládá jako základní motivátor strach. Lidé pracují, protože musí, ne protože chtějí. Potřebují peníze, bojí se o práci, a přesto ze sebe vydávají jen část toho, co v nich je. Hodně se mluví a píše o novém leadershipu, ale málokde ho v realitě najdete. Vede k němu nějaká cesta? Odkud má začít proměna od strachu k potenciálu? Prezentace nabídne konkrétní možnosti řešení a krátký příběh.

Vladimír Svatoš zobrazit profil

VLADIMÍR SVATOŠ

(Akord OT)

Profil lektora: Konzultant, kouč a lektor kurzů leadershipu, manažerských dovedností, efektivní komunikace a týmové spolupráce. Absolvent FTVS UK v Praze, kurzu pro trenéry managementu na Johns Hopkins University v Baltimore (USA) a odborných stáží v Outward Bound ve Velké Británii. Dlouholetý propagátor outdoor tréninku a dnes kritik jeho povrchních forem. Staví především na své manažerské zkušenosti, praxí prověřených teoriích a zdravém selském rozumu. Externě vyučuje facilitační a lektorské dovednosti na UJEP a manažerské praktiky na VŠMIE. Působí ve společnosti AKORD OT, s.r.o.
(duben 2012) „Neardoor“ – síla jednoduchosti
Věříte v rozvojový potenciál zážitkových programů nebo jste se přidali k těm, pro které představují jen zábavu a odreagování? Nabídneme vám metodu zážitkového vzdělávání založenou na jednoduchých, názorných aktivitách, které svoji vzrušující líbivostí nepřebíjí rozvojové cíle. Ukážeme kurzy, z nichž se lidé nevracejí s „dávkou“ adrenalinu v krvi, zato se zkušenostmi, které využijí ke zkvalitnění své práce.

Jitka Tejnorová zobrazit profil

JITKA TEJNOROVÁ

(DMC)

Profil lektora: Je manažerkou vzdělávacích a konzultačních projektů ve společnosti DMC management consulting s.r.o. V minulosti působila jako HR manažerka a členka představenstva v nadnárodní finanční korporaci. Absolvovala kurzy zaměřené na hlubinnou psychologii
(září 2010) TWI – Training Within Industry - standardizace práce
Metoda efektivního vzdělávání nižšího a středního managementu v oblasti pracovních instrukcí a vedení lidí.

Renáta Trčková zobrazit profil

RENÁTA TRČKOVÁ

(Česká cesta)

Profil lektora: Absolvovala farmacii, kromě toho studovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, dramaterapii, mediaci a dokončuje výcvik v SUR. Je lektorkou a konzultantkou fundraisingu u ICN. Působí jako hodnotitelka Evropských grantů. Již od roku 1998 působí v Prázdninové škole Lipnice. Od roku 2005 je zde projektovou manažerkou pro vzdělávání a šíření zážitkové pedagogiky do školství a členkou Správní rady. Byla členkou expertní pracovní skupiny MŠMT zabývající se přípravou projektů pro podporu učitelů.
Téma Tajemství

Martin Vasquez zobrazit profil

MARTIN VASQUEZ

(Impro Institut)

Profil lektora: Vystudoval dramatickou výchovu na DAMU, poté doktorské studium na DiFa JAMU Brno. Spoluzakladatel České improvizační ligy a skupiny Just! Impro. Od roku 2006 vystupuje v české Slam poetry či pořadech „Na stojáka“ pro HBO a ČT. Realizoval řadu workshopů, seminářů a stáží, např. na festivalu Jiráskův Hronov, na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, v zahraničí pak v Německu pro Die Villa Leipzig, ve Francii v La Rochell na festivalu improvizace, ve Velká Británii v Birminghamu pro Youth theater a další. Od roku 2003 dále pracuje jako trenér soft-skills, se zaměřením na Prezentační dovednosti, Rétoriku & argumentaci a Vyjednávání.
(říjen 2013) Divadelní sporty – Theatresports™
Žijeme v době, kdy o problémech, které budeme muset řešit už za pár let, nemáme ani tušení. Odhaduje se, že až 85 % pracovních úkolů, na nichž budou současní žáci v budoucnu pracovat, ještě nebylo objeveno. Potřebujeme proto vychovávat talentované lidi, kteří budou na tuto skutečnost připraveni. Jestliže se chcete připravit na něco, o čem ještě nic nevíte, pak jedině rozvojem kreativity, spolupráce a improvizace. Divadelní sporty jsou zábava, trénink mentální kondice i životní styl tisíců lidí po celém světě. Na jedné straně poskytují silný prožitek radosti z vlastní kreativity, na straně druhé progresivní osobnostní rozvoj v oblasti improvizace, komunikace a týmové spolupráce.

Jan Vávra zobrazit profil

JAN VÁVRAProfil lektora: Jsem terapeut, hudebník a lektor. Vystudoval jsem andragogiku, také kineziologii a gestalt terapii. Zabývám se tím, že pomáhám lidem nacházet jejich vnitřní sílu, krásu a potenciál řešit některé zamotané situace a nebo se rozvíjet v tom, jak žít více ke své spokojenosti. Dlouhodobě mě zajímá jak fungují vztahy mezi psychikou, emocemi, tělem, duší a duchem, a to, jak můžeme žít svůj život, abychom byli co nejvíce svobodní a využívali veškerý lidský potenciál. Věnuji se také hudbě, hře na perkuse, zpěvu a s tím také významu hudby pro uvolnění, léčivým aspektům zpěvu a spontánního tance atd. (skupina Úžas v rytmu)
(říjen 2013) Umělcova cesta
Proč někteří lidé v životě tvoří a utváří svůj život a jiní nikoli? Které postoje tvořivý přístup posilují a které oslabují? Co jsou hlavní bloky kreativity? Jak vznikají a jak je můžeme překonat?

Veronika Víchová zobrazit profil

VERONIKA VÍCHOVÁ

(Magion Praha s.r.o.)

Profil lektora: Lektorka a psycholožka. Promovala na UK Praha a MU Brno.
Praxi v oblasti HR získala převážně ve společnosti EDITEL CZ a.s. a mezinárodní společnosti Deloitte & Touche. Od roku 2000 pracuje jako nezávislý poradce v oblasti psychologického, personálního poradenství a vzdělávání. Je absolventkou: 5-letého sebezkušenostního výcviku SUR Skálova institutu, psychoterapeutický výcvik Hypnóza I.-II. a psychorelax. techniky, mezinárodního Systemického výcviku, Supervizního skup. výcviku a výcviku v Motivačních rozhovorech. Je registrovaným klinickým psychologem s funkční specializací z psychoterapie.V oblasti vzdělávání se od roku 1998 zaměřuje na zážitkové kurzy v indoorové i outdoorové variantě. Z pohledu témat je to zejména komunikace, asertivita, mediální trénink, work life balance, konflikt management, stress management, timemanagement a relaxace. Ve volném čase se věnuje cestování, jezdectví a kaligrafii.
(duben 2011) Návod na výběr psychodiagnostických metod a služeb
Proč jsou dobré věci drahé? Podle čeho se rozhodovat? Taky nečtete návody? Podle čeho si vybíráte psychodiagnostickou metodu nebo službu? Potřebujete skutečně assessment centrum? Víte, zda kupujete skutečné AC nebo jen výběrové řízení s půjčeným názvem? Kdo může s garancí vyhodnocovat testy a jaká jsou rizika jedné metody? Staré známé MBTI nebo GPOP? Hodně otázek a hodně odpovědí na to, co je drahé a co levné.

Jiří Vokáč Čmolík zobrazit profil

JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

(1.incentivní)

Profil lektora: Kreativní ředitel projektu Original Rhythm Team pro střední a východní Evropu. Kromě korporátního bubnování působí jako akreditovaný, mezinárodní lektor „corporate firewalk“, ve své práci také propojuje bojová umění a management.
(září 2010) Korporátní bubnování
Vzdělávací projekt zaměřený na osobnostní rozvoj, budování a rozvoj týmů, komunikaci, kooperaci, načasování a vedení lidí.

Magdalena Vokáčová zobrazit profil

MAGDALENA VOKÁČOVÁ

(1.incentivní)

Profil lektora: Pracuje jako nezávislý kouč a konzultant. Vystudovala DAMU, absolvovala sedmiletý intenzivní výcvik v disciplíně dialogické jednání a další výcviky v koučování a sebekoučování v Čechách i v zahraničí. Ve své práci propojuje aplikované divadlo a koučování, užívá herecké techniky pro komunikaci a prezentaci a další prvky arteterapie. Centrem jejího zájmu je trvale udržitelný rozvoj osobnosti.
(září 2010) Existenciální trénink
Vědomí hodnot a způsob převzetí zodpovědnosti za život i práci.

Klára Vyšatová zobrazit profil

KLÁRA VYŠATOVÁ

(Qed group)

Profil lektora: Pracuje jako psycholožka, lektorka a konzultantka společnosti QED GROUP. Vystudovala psychologii na FF UK, doplněnou studiem psychologie v Holandsku. V oblasti lektorování se věnuje především tématům jako je typologie osobnosti, asertivita, stress management a komunikační dovednosti. Dlouho snila o tom, že bude slavnou spisovatelkou, její báseň jezdila v Poezii pro cestující v pražském metru.
(listopad 2011) 4Elements
Koncepce 4Elements se opírá o originální typologii čtyř živlů, která představuje metaforu pro lidské povahové rysy. Práce s touto typologií zprostředkuje účastníkům workshopu intuitivní nástroj pro pochopení osobnostních charakteristik, naučí je porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama i u druhých a umožní jim získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy. Workshop je kombinací užitečného know-how se sebepoznávacími aktivitami, které účastníkům poskytnou hodnotnou inspiraci pro profesní i osobní rozvoj. Důraz klademe i na praktickou uplatnitelnost poznatků.

Jan Jakub Zlámaný zobrazit profil

JAN JAKUB ZLÁMANÝ

(PVŠPS)

Profil lektora: Psychoterapeut, supervizor, pedagog. Studoval sociologii, psychologii a psychoterapeutickou fakultu. Absolvoval sebezkušenostní výcvik SUR a řada dalšího vzdělání v psychoterapii. Praxi v oboru psychoterapie získal například na: klinice ESET, ESET Help, Drop-in, Sananim, Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Pracuje ve výzkumu, přednáší a publikuje. Vede psychoterapeutické výcviky. Je dlouholetým lektorem-terapeutem projektu DoNitraZemě.
(duben 2016) Aktivní imaginace
Aktivní imaginace C. G. Junga a její využití v coachingu (kazuistika z firemního prostředí).