rozvoj
inspirace
objevování
FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKA

PROGRAM • 9:00 - 9:20 - zahájení, představení hlavního tématu
 • 9:20 - 10:20 - I. blok prezentací
 • 10:20 - 10:40 - panelová diskuse k I. bloku
 • 10:45 - 11:00 - coffee break
 • 11:00 - 12:00 - II. blok prezentací + překvapení
 • 12:00 - 12:30 - panelová diskuse k II. bloku
 • 13:00 - 14:00 - společný oběd, čas na networking
 • 14:00 - 17:00 - workshopy v paralelních skupinách

SEZNAM WORKHOPŮ:


Počet míst pro účastníky na workshopu je omezený. Místa na jednotlivé workshopy si rezervujte nejlépe již v přihlášce. Nenechávejte zápis až na poslední chvíli, některé workshopy se plní rychle.

 • 1) Zdenek Štěpánek, Eva Mohauptová - Kmenová kultura ve firmách
 • 2) Jan Benda - Poutě se sdílením do exotických krajin
 • 3) Petr Horký - Režisérem týmu
 • 4) Filip Lepier - Úvod do neštěstí
 • 5) Marcela Roflíková - Mindfulness


TÉMATA A PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH LEKTORŮ


Aktivní účast na setkání přislíbili následující lektoři:

Jan Benda zobrazit profil

JAN BENDA

(ATAP)

Profil lektora: Průzkumník lidského vědomí, zahradník, cestovatel a průvodce po krajinách duše. Vystudoval psychologii na FF UK. Věnuje se lektorování, koučování a psychoterapii. Je autorem řady kurzů zaměřených na rozvoj sebepoznání, talentu a schopností intuice a emoční inteligence. Ve firmách vesměs pomáhá klientům propojovat podnikání a leadership s vlastní seberealizací a nalézáním životního smyslu. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Tato zkušenost mu nyní umožňuje vytvářet vlastní přístup v rozvíjení měkkých dovedností - "Mindful Business(R)". Žije s manželkou, dcerou a dvěma kočkami v Českém středohoří.
Poutě se sdílením do exotických krajin
Za rozvojem a sebezkušeností do jihovýchodní Asie - Thajska a Barmy. Může být vaše příští firemní cesta s duchovním přesahem?

Andrea Hlubučková zobrazit profil

ANDREA HLUBUČKOVÁProfil lektora: Psycholog, psychoterapeut, lektor - ka. Pracuje jako psycholog, krizový intervent a psychoterapeut s klienty s diagnostikovaným duševním onemocněním i s klienty bez diagnózy. Lektoruje soft skills a vyučuje psychologii. Mezi duševním zdravím a nemocí není tlustá čára, naopak, jen tenounká síťka. Magion patří mezi její děti.
Využití psychoterapie ve firmách
O psychoterapii panují mnohé mýty. Jaká má specifika? Je možné ji využít ve firemním kontextu? Co může nabídnout tato metoda mimo prostor zdravotnictví? Tři příběhy s otevřeným koncem.

Martina Holcová zobrazit profil

MARTINA HOLCOVÁ

(Lesní mysl)

Profil lektora: Lesní mysl je završením všeho, co jsem doposud dělala. Těší mě pracovat s lidmi, pomáhat na svět nové myšlence, nápadu, příroda je mojí nedílnou součástí. Vystudovala jsem Institut základů humanitní vzdělanosti Karlovy univerzity a Humanitní environmentalistiku Masarykovy univerzity. Další vzdělání: trénink Lesní mysl (Finsko, Helsinki), koučing (International leadership and management, Great Britan), lektorka Outward Bound – Česká Cesta, Francouzsko – český interkulturní management, GLEN – ASA – mezinárodní projekty, Multikulturní centrum Praha. Stála jsem u zrodu fungující organizace NaZemi, globálního rozvojového vzdělávání v ČR, projektu WATOTO a rodinné firmy Nordic sports.
Trénink lesní mysli
"I 15 minut denně v lese má smysl." A les v kombinaci se cvičeními Lesní mysli může být odpovědí, co dělat s přeplněnou myslí. Workshop proběhne v blízké přírodě a nabídne jednoduchá cvičení, která pomáhají relaxovat, ztišit se a obnovit síly, nabízejí prostor přemýšlet o našich volbách a rozhodnutích, rozvíjí dovednost žít v přítomnosti a rozšiřují schopnost lépe a s nadhledem zvládat každodenní situace. Koncept Lesní mysli pochází z Finska. Zkušenost M.K., účastnice workshopu: "Mám pocit, že právě ty tři minuty byly pro mě v lese nejdůležitější. Odcházela jsem z lesa plná klidu, pohody a vnitřní lehkosti. Těším se, až půjdu znovu.”

Petr Horký zobrazit profil

PETR HORKÝ

(Piranhafilm)

Profil lektora: Režisér a polárník. Procestoval 100 zemí světa, napsal 10 knih, natočil 90 dokumentárních filmů. Přednáší pro nejširší veřejnost o cestování, pro management firem o osobní motivaci a volbě cílů a cest k jejich naplnění. Točil s Heyerdahlem, A.C.Clarkem, Messnerem či Hillarym. Došel na severní pól, přešel Grónsko, putoval po Pólu chladu. Jeho poslední film Století Miroslava Zikmunda byl nominovaný na Českého lva a v kinech jej vidělo 50tis diváků.
Domorodci vlastního života
Mapa našeho života, trasa cíl a sestava týmu který tuto cestu tvoří. Kdyby to byl film, bylo by dobré, abychom se alespoň my sami na něj chtěli podívat znovu. Základní polárnická pravidla (mít se každý den na co těšit, its not over till its not over, be still on the top of the game) neplatí jen v teplotách pod nulou. Co se učit od “primitivních” kmenů, co si ponechat jako výsadu Evropy. Jak víme, každý tvoří příběh o sobě, někdo mu dává tvar knihy, plátna nebo filmu, někdo podobu velké firmy a někdo “jen” života na samotě. Nikde není psáno, kdo bude šťastnější.

Linda Krumpholcová zobrazit profil

LINDA KRUMPHOLCOVÁ

(studentka)

Profil lektora: Jsem studentkou psychologie na FF UK. Věřím ve svůj potenciál a s nadšením objevuji dosud nepoznané. Zajímám se o techniky mindfulness, sebe-rozvoj a poznání. Mezi mé záliby patří umění, sport a cestování.
Kde je náš malý princ?

Filip Lepier zobrazit profil

FILIP LEPIERProfil lektora: Pracuje jako kouč, lektor a konzultant. Kromě psychologie na FF UK získal vzdělání ve výcvicích zaměřených na koučování a komunikaci. V oblasti lektorování se věnuje tématům jako je asertivita, kreativita, typologie osobnosti, komunikační dovednosti aj. Kdysi chtěl být filmovým režisérem, miluje matematiku a rád staví hrady z písku.
Úvod do neštěstí
Workshop je inspirovaný kultovní knihou Paula Watzlawicka o způsobech a návodech, jak za každých okolností zůstat nešťastný a demotivovaný. Základním krokem k sebemotivaci a prožívání pocitů naplnění, angažovanosti a štěstí je schopnost rozhodnout se přestat být nešťastný a demotivovaný. Zmiňované pocity jsou totiž pouze otázkou vlastního rozhodnutí o vnímání světa kolem nás a nikoli odrazem situace, která se okolo nás odehrává, nebo reakcí na realistické zhodnocení našeho života, jak je většina “životních skeptiků” přesvědčena. Ovšem takovému rozhodnutí se nedá naučit, aniž by člověk sám od sebe chtěl. Workshop se proto vydává přesně opačnou cestou než většina jiných školení na toto téma a soustřeďuje se na vyhledávání zdrojů zklamání, nekonstruktivních řešení a ztrát energie. Pomocí techniky paradoxní intence pomáhá účastníkům pochopit, co jim setrvávání na těchto strategiích ve skutečnosti přináší a tudíž proč je těžké se jich zbavit.

Zdeněk Štěpánek zobrazit profil

ZDENĚK ŠTĚPÁNEK

(Koučink Akademie)

Profil lektora:
Koučink jako motivace a cesta

Eva Mohauptová zobrazit profil

EVA MOHAUPTOVÁ

(Týmový koučink)

Profil lektora: Kouč, mentor a lektor. Zabývá se koučováním pracovních týmů, teambuildingem, tréninkem vnitrofiremní komunikace a koučováním jednotlivců. Její předností je zaměření na výsledky, kombinace koučinku, metody učení zážitkem a akčního učení, okamžitá využitelnost nových poznatků a maximální otevřenost vůči klientovi. Absolventka VŠE v oborech informační technologie a psychologie v řizení firmy. Certifikována Diploma in Managment Coaching and Mentoring – Institute of Leadership and Management, GB. Je členkou ICF. Od roku 2003 se věnuje koučování pracovních týmů. Autorka monografie "Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci" (2005) a "Týmový koučink" (2013).
Kmenová kultura ve firmách
Každá firma je kmenem, společenstvím. A uvnitř firem vznikají ještě další společenství, které dohromady tvoří firemní kmenovou kulturu. Každý kmen má svou charakteristiku, své specifické chování, své možnosti a limity. Motivuje jej něco jiného a jinak se v něm pracuje různě založeným osobnostem. Na worksopu se budeme zabývat jednotlivými kmeny, jejich různým uchopením, učit se je rozpoznávat a vědomě s nimi pracovat. Budete moci diagnostikovat svůj kmen ve své firmě a podívat se na jeho možnosti a limity.

Marcela Roflíková zobrazit profil

MARCELA ROFLÍKOVÁ

(Český mindfulness institut)

Profil lektora: Zakladatelka Českého mindfulness institutu, lektorka mindfulness pro dospělé i děti. Po téměř 20 letech manažerské práce v mezinárodním businessu a vytrvalého hledání cesty k vyšší efektivitě a především spokojeného a rovnovážného života v mindfulness objevila svoje poslání. Založením Institutu propojila svoje zkušenosti a dovednosti s hodnotami, které ctí a žije. Považuje to za svůj příspěvek k tomu, aby lidé žili šťastně, byli úspěšní a plně uplatnili svůj potenciál.
Mindfulness
Mindfulness je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání. Vytvořením adekvátního kontaktu s tím, co zažíváme, získáváme odstup, vhled a větší kontrolu nad tím, co se děje v nás a kolem nás; osvobozujeme se od neprospěšných návyků a otevírá se pro nás prostor nových možností (jak reagovat či nereagovat), prostor pro změny svých myšlenek, návyků, postojů a chování. Chceme-li naplno prožívat svůj současný život, nečekat na ideální podmínky pro svoji spokojenost, budovat lepší vztahy k sobě i k ostatním lidem, lépe zvládat náročné situace a stres, lépe se soustředit a lépe se učit, budovat kvalitní pracovní prostředí, měli bychom svoji schopnost být „tady a teď“ rozvíjet. Mindfulness přispívá ke snížení hladiny stresu a pocitu permanentní zaneprázdněnosti v pracovním prostředí a následně nabízí prostor pro kultivaci našich vnitřních hodnot, rozvíjení intuice a autenticity, lepší rozhodování. Umožní nám být v dlouhodobém horizontu nejen úspěšnými, ale i spokojenějšími.

Jan Jakub Zlámaný zobrazit profil

JAN JAKUB ZLÁMANÝ

(PVŠPS)

Profil lektora: Psychoterapeut, supervizor, pedagog. Studoval sociologii, psychologii a psychoterapeutickou fakultu. Absolvoval sebezkušenostní výcvik SUR a řada dalšího vzdělání v psychoterapii. Praxi v oboru psychoterapie získal například na: klinice ESET, ESET Help, Drop-in, Sananim, Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Pracuje ve výzkumu, přednáší a publikuje. Vede psychoterapeutické výcviky. Je dlouholetým lektorem-terapeutem projektu DoNitraZemě.
Aktivní imaginace
Aktivní imaginace C. G. Junga a její využití v coachingu (kazuistika z firemního prostředí).