rozvoj
inspirace
objevování
FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKA

INFORMACE PRO LEKTORY SE ZÁJMEM VYSTOUPIT NA FESTIVALU LEKTORŮPODOBA FESTIVALU


Během festivalu se představí deset vystupujících lektorů. Každý lektor dostane přesně omezený čas a prostor, ve kterém se promítnou jím předem dodané fotografie. Promítneme dvacet fotografií každému lektorovi. Během projekce má lektor možnost komentovat promítané či jinak prezentovat své téma. Není nutné, aby komentář měl přímý vztah k promítaným fotografiím, ale je to možné.
Každý lektor má tedy čas na pódiu vymezen na

8 minut a 20 vteřin

. Poté moderátor uvede dalšího lektora. Čas pro každého lektora je přísně omezen, je to jednou z priorit tohoto festivalu. Zdůrazňujeme, že podstatou festivalu je originalita a praktická aplikace tématu vzdělávání dospělých.

Výběr prezentací probíhá konkurzem. Máme zájem o nosná témata v oblasti vzdělávání, otevřeni jsme známým i méně zavedeným lektorům. Nechceme být reklamou vzdělávacích firem, ale o jde spíš o programy, které se zde potkají své budoucí klienty.
Všichni vystupující lektoři budou mít možnost umístit na vyhrazené místo své propagační materiály.
Každý z diváků (zástupci firem) dostane k dispozici tištěný materiál s přestavením jednotlivých lektorů včetně kontaktů.

K PROMÍTANÝM FOTOGRAFIÍM


Na obrázcích nesmí být umístěno žádné logo ani název firmy, jen název daného tématu. Každý lektor bude uveden a představen moderátorem, abychom zachovali stejný prostor pro všechny vystupující. Při příchodu vystupujícího na podium bude promítnuto jméno, název tématu, případně logo.
Dovolujeme si doporučit pro výběr snímků, aby obrázky byly spíše ilustrací k vašemu komentáři, než aby nesly podstatu sdělení formou textu.
Všechny snímky je nutné dodat ve formátu jpg. Velikost zaslaných fotografií: 1280 x 1024 (960) px, rozlišení 72 a více dpi. Doporučujeme vybrat výhradně fotografie na šířku. Z technických důvodů není možné akceptovat jiné formáty tedy ani powerpoint). Pokud chcete mít strukturované obrázky, více obrázků promítnuté najednou či mít obrázky s textem, je nutné v nějakém programu spojit podklady do jediného obrázku a zaslat tento výsledný jpg.
Obrázky zasílejte na email: desitka@imagion.cz

WORKSHOPY


Na Festivalu lektorů Magion desítka probíhá současně několik workshopů. Jejich délka je zhruba 3 hodiny. Nelze přecházet z jednoho do druhého.
Účastníky workshopů jsou předem přihlášení zájemci. Worshopy probíhají paralelně v malých skupinkách v oddělených prostorách. Účastník se může zúčastnit jen toho workshopu, na který se dopředu nahlásil.
Organizaci všech workshopů budeme domlouvat individuálně s jejich lektory.

Pro veškeré informace se obracejte na email: desitka@imagion.cz