rozvoj
inspirace
objevování
FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKA

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKYCENA - ÚČASTNICKÝ POPLATEK


Cena "early bird" pro první přihlášené (platí pro přihlášené a zaplacené do 16/3/2016) - 1900 Kč/osoba.
Plná cena - 2600,- Kč/osoba.

Podmínkou rezervace účasti je převedení poplatku do data splatnosti faktury na účet Magionu.

Cena zahrnuje program, občerstvení a tištěné materiály. Oběd není zahrnutý v ceně, bude možné poobědvat společně v námi rezervované restauraci.


Neziskovým organizacím a studentům poskytujeme slevu 30% z plné ceny.


Bankovní spojení:

ČSOB, číslo účtu: 235 122 985/0300

Zasílací adresa pro přihlášky:

desitka@imagion.cz

Korespondence:

Magion Praha s.r.o., Olivova 40/1785, 251 01 Říčany – Praha východ

PODMÍNKY ÚČASTI


Máme omezenou kapacitu sálu. Z tohoto důvodu si po naplnění kapacity Magion s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout účast později přihlášeným.
Závaznou přihláškou se rozumí doručení vyplněného registračního formuláře emailem, popř. poštou. Pokud do 10 dnů od zaslání daňového dokladu nebude uhrazen účastnický poplatek, vyhrazuje si Magion s.r.o. právo zrušit jednostranně účast a rezervované místo nabídnout jinému zájemci.
Je možné jednou přihláškou přihlásit více účastníků.

STORNOPODMÍNKY


Na základě obdrženého registračního formuláře vám bude rezervováno místo. Jakékoliv zrušení účasti musí být dodáno písemně nebo mailem. Při zrušení účasti bude vrácena cena vstupenky s odečtením 300Kč jako administrativní poplatek. Při zrušení účasti 30 pracovních dní před konáním akce bude účtován stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny účastnického poplatku. Při zrušení 5 pracovních dní před konáním akce bude účtován stornopoplatek ve výši 70% z celkové ceny účastnického poplatku. Při zrušení později než 5 dní bude účtován poplatek ve výši 100%.
Změna jmen účastníků je možná na základě oznámení Magionu s.r.o. na email desitka@imagion.cz.JAK SE DOSTANETE DO MÍSTA KONÁNÍ - VILY GRÉBOVKY V PRAZE:

  • Autem - Francouzská ulice, Rybalkova. Parkování obtížné.
  • MHD: tramvaj 22 zastávka Krymská
  • Vlakem – Nádraží Praha-Vršovice.