rozvoj
inspirace
objevování
FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKA

PŘIHLÁŠKA NA FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKAJméno a příjmení (lze vyplnit i více jmen na jednu přihlášku):
 *     další jméno

Společnost:


IČO Společnosti (pokud požadujete fakturu na společnost):


Adresa společnosti (pokud požadujete fakturu na společnost):


Pozice:


E-mail:
 *

Telefon (mobil):
 *

Poznámka:


Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č.101/2000Sb. v platném znění. Souhlasím s tím, aby Magion Praha s.r.o. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mojí účastí na jeho aktivitách. Souhlasím také využitím fotodokumentace pořízené při aktivitách Magion Praha s.r.o. k propagačním a dokumentačním účelům společnosti.