rozvoj
inspirace
objevování
MAGION DESÍTKA JE ZAVEDENÝ PROSTOR PRO SETKÁNÍ LEKTORŮ, KOUČŮ, ODBORNÍKŮ S PERSONALISTY A LIDMI Z HR.
PŘINÁŠÍ PLATFORMU PRO DISKUSI, VÝMĚNU MYŠLENEK A ZKUŠENOSTÍ. MŮŽETE ZAŽÍT NEOTŘELÝ FORMÁT A OTEVŘENOU ATMOSFÉRU.

FESTIVAL LEKTORŮ MAGION DESÍTKA


Na jaře v pražské Grébovce 26. 4.2016 proběhlo již sedmé setkání Magionu s desítkou prezentujících lektorů a mluvčích. Pro novou podobu Festivalu lektorů jsme vybrali nové reprezentativní prostory v pražské Grébovce.
Jsme rádi, že si Magion Desítka zachovala atmosféru, na kterou jsme pyšní - tedy inspiraci, otevřenost, respekt.
Program má netradiční strukturu: dopoledne dvakrát pět prezentujících představí své myšlenky a vize v prezentacích o délce 500 vteřin. Svá slova zpravidla doprovodí projekcí fotografií či obrázků. Poté následuje diskusní blok. Odpoledne si můžete vybrat jeden z pěti workshopů.

TÉMA FESTIVALU LEKTORŮ MAGION DESÍTKA 2016


Téma je "PŘEPLNĚNÁ MYSL". Prezentace a diskuse se budou týkat aktuálních otázek těchto oblastí: seberozvoj • rozvoj zaměstnanců • mindfullnes • meditace • koučování na cestách do exotiky • rituály • vize • já. Samozřejmě kromě vystoupení jednotlivých lektorů předpokládáme aktivní přístup účastníků, kteří mohou přispět do diskusí či workshopů vlastními tématy. Festival spoluvytvářejí také účastníci, kteří o tématech dále diskutují.

PROGRAM FESTIVALU LEKTORŮ:


 • 9:00 - 9:20 - zahájení
 • 9:20 - 10:20 - I. blok pěti prezentací
 • 10:20 - 10:40 - panelová diskuse k I. bloku
 • 10:45 - 11:00 - coffee break
 • 11:00 - 12:00 - II. blok pěti prezentací
 • 12:00 - 12:30 - panelová diskuse k II. bloku
 • 13:00 - 14:00 - pauza na oběd, čas na networking
 • 14:00 - 17:00 - workshopy v pěti paralelních skupinách

KOHO JSTE NA MAGION DESÍTCE 2016 POTKALI:


 • David Heider - moderátor
 • Jan Benda - psycholog, psychoterapeut, trenér, kouč - Poutě se sdílením na cestách do exotiky (Srí Lanka, Thajsko, Barma, Kambodža..)
 • Filip Lepier - konzultant, lektor, kouč - Úvod do neštěstí
 • Eva Mohauptová - trenérka, koučka - Firma jako zoologická
 • Jan Jakub Zlámaný - psychoterapeut, lektor - Aktivní imaginace
 • Zdenek Štěpánek - Koučink jako motivace a cesta
 • a další...

MÍSTO KONÁNÍ


Festival se koná v krásných prostorách vily Grébovka v Praze 2, Havlíčkovy sady 58.
Mapa