rozvoj
inspirace
objevování

FESTIVAL LEKTORŮ - ŘÍJEN 2013Jaký byl šestý ročník Magion Desítky?
Na přehlídce lektorů se sešlo devět prezentátorů. Všichni zúčastnění se shodli na otevřené atmosféře. A co zvláštního, lektoři a účastníci, kteří byli na předchozích ročnících, zaznamenali shodně zvláštní jev: lektoři se méně drželi svého předpřipraveného programu, ale více se poslouchali navzájem, vztahovali se k sobě, navazovali a komunikovali. Pro atmosféru festivalu to bylo velmi přínosné. Lektoři se také více snažili pracovat s publikem, vnímali, koho mají před sebou a co jim chtějí sdělit. Všechny čtyři workshopy byly hodnoceny průměrně bodem 9 (z 10). Valná většina účastníků se zúčastnila odpoledních workshopů. Na festival lektorů tradičně objednáváme krásné slunečné počasí a výborné domácí koláče. Obojí potěšilo.
Díky všem za účast a skvělou atmosféru!

Pátý ročník Festivalu lektorů Magion Desítka proběhl 1. října 2013 v Oáze v Říčanech.Seznam lektorů s popisy témat a životopisy.

  • Program měl dvě části: dopoledne přehlídku prezentací lektorů, proloženou diskusními bloky, a odpoledne workshopy. Moderátorem byl osvědčený a pohotový David Heider.
  • Témata, která se objevovala v diskusích: kde hledat kreativitu, mít odvahu dělat chyby, radost z odsunutí vlastního ega a z naslouchání...
  • Historicky nejsilnější příspěvek(:-)) přinesl Petr Horký. Týkal se diskuse mužského a ženského principu - snad proto strávil tu dobu v porodnici, kde se mu právě narodila dcera.
  • Viděli jsme improvizovanou minietudu na téma "Ručník", v závěru diskusí dokonce zazněla spontánně i báseň. Co si přát víc?
FOTOGRAFIE
(foto: Roman Dvořák)