rozvoj
inspirace
objevování

FESTIVAL LEKTORŮ - ŘÍJEN 2012Jaký byl pátý ročník Magion Desítky?
Na přehlídce lektorů se opět sešla desítka "statečných" prezentátorů. Zařadili jsme i lektory se zkušenostmi převážně z pozic HR. Tentorkát bylo lektorské pole velmi různorodé, diskuse byly vícetematické. Všechny čtyři workshopy byly hodnoceny průměrně bodem 9 (z 10), přehlídka lektorů 8. Valná většina účastníků se zúčastnila odpoledních workshopů. Na festivalu bylo 97 účastníků. Na festival lektorů tradičně objednáváme krásné slunečné počasí a výborné domácí koláče. Obojí potěšilo.
Díky všem za účast a skvělou atmosféru!

Pátý ročník Festivalu lektorů Magion Desítka proběhl 2. října 2012 v Oáze v Říčanech.Seznam lektorů s popisy témat a životopisy.

  • Program měl dvě části: dopoledne přehlídku prezentací lektorů, proloženou diskusními bloky, a odpoledne workshopy. Moderátorem byl osvědčený a vtipný David Heider.
  • Témata, která se objevovala v diskusích (i kuloárních): co vévodí skutečným vzdělávacím požadavkům (opravdovost), je důležité mít nadhled, každý by si měl umět "vylít svůj šálek", i ve firmách pracují lidé, kteří potřebují obyčejnou lidskoust a normální srandu.. a další.
  • Každý běh Festivalu si vytváří svůj "jazyk". Ten letošní se točil kolem "vylévání šálku" a "srandy", potažmo "zábavy".
  • Snažíme se, aby přehlídka lektorů nebyla marketingovým fórem. Přesto se tentorkát v jednom případě tak stalo. Účastníkům se omlouváme. Lektorům příštích ročníků vzkazujeme, že pokud by se to opakovalo, jsme připraveni lektorovi vzít slovo během jeho vystoupení. Rádi bychom zachovali dramaturgii přehlídky tematickou.
  • Festival lektorů slavil své malé - páté - narozeniny. Ohlédli jsme se statistikou a oznámili jsme výhledově změny ve formátu.


VIDEOKrátký sestřih videozáznamu z Festivalu lektorů Magion Desítka - 2. října 2012. (YouTube)

FOTOGRAFIE


(foto: Roman Dvořák)