rozvoj
inspirace
objevování

FESTIVAL LEKTORŮ - DUBEN 2011Jaký byl letošní ročník festivalu Magion Desítka?
Jarní ročník Festivalu lektorů potvrdil nosnost tohoto netradičního formátu. Venku řádilo proměnlivé počasí od deště po ostré slunce, ale pozornost všech 135 diváků byla upřena do sálu s prezentacemi. Atmosféra byla neformální.

Druhý festival lektorů proběhl 26. dubna 2011 v kongresovém a sportovně relaxačním centru Oáza v Říčanech.Seznam lektorů s popisy témat a životopisy.

  • Program měl dvě části: dopoledne přehlídku prezentací lektorů, odpoledne workshopy.
  • V přehlídce vystoupila desítka vybraných lektorů. Měli přísně vymezený čas na 8 minut 20 vteřin. Mohli se doprovodit 20 fotografiemi. Někteří prezentovali svou dosavadní práci, jiní zařadili praktické ukázky, další vzali vystoupení s humorem.
  • Odpoledne pracovalo samostatně pět skupin na workshopech. Zařazení workshopů mělo velký úspěch, jejich kapacita se naplnila dávno před konáním festivalu. Také ve výsledné zpětné vazbě hodnotili účastníci workshopy velmi kladně a přínosně.
  • Účastníci festivalu si pochvalovali i možnost setkat se a získat nové kontakty v oboru. Jedinečná je možnost osobního poznání vybraného lektora.
  • Ti z účastníků, kteří se Festivalu lektorů účastnili podruhé, dostali "za věrnost" knihu. Těšíme se, že vzniká tradice a Festival lektorů získává pevné místo ve vašich diářích.