rozvoj
inspirace
objevování

FESTIVAL LEKTORŮ - ZÁŘÍ 2010Jaký byl první ročník?

Festival lektorů Magion Desítka zaznamenal velký úspěch. Nabídli jsme netradiční prostor pro setkávání lektorů, trenérů, koučů, personalistů a lidí z HR, výměnu zkušeností a informací o novinkách z oboru, prostor pro komunikaci a vzájemnou inspiraci.

První Festival lektorů Magion Desítka proběhl 14. září 2010 v kongresovém a sportovně relaxačním centru Oáza v Říčanech.Seznam lektorů s popisy témat a životopisy.

  • Neotřelý formát, neobvyklý zážitek. Omezený čas pro jednotlivé lektory, komentované promítání snímků a obrázků.
  • Vystoupilo deset vybraných lektorů. Moderoval režisér, cestovatel a moderátor Petr Horký.
  • V roli diváků usedlo zhruba 150 zástupců firem, zejména personalisté a specialisté HR.
  • Po skončení oficiálního programu byl čas i prostor pro osobní setkání se zúčastněnými.
  • V závěrečném hodnocení, o které jsme poprosili všechny diváky, byla akce hodnocena na desetibodové stupnici čísly 8 (zřídka), 9 (málo) a 10 (nejčastěji).
  • Diváci především ocenili originalitu myšlenky, formátu a jakousi romantičnost atmosféry.